Nagrody „Kamerton Innowacyjności” rozdane

    Firma KOMAG oraz przedsiębiorstwo Alstom Power uzyskały kolejno pierwsze i trzecie miejsce i tym samym stały się głównymi laureatami krajowego finału gali innowacyjności drugiej edycji „Kamerton Innowacyjności”. Obie firmy są partnerami handlowymi znanej naszym czytelnikom firmy AutoR KSI. Ponadto w gali regionalnej w Małopolsce pierwsze miejsce zajęła Grupa Kapitałowa GLINIK. Wszystkie wymienione firmy aktywnie wykorzystują oprogramowanie Autodesku, w tym Inventor – do projektowania – a tym samym dowodzą, że myśl konstrukcyjna ma się w Polsce całkiem nieźle. Innowacje umacniają pozycję przedsiębiorstw w stosunku do otoczenia, gwarantują szybszy wzrost, a do innowacyjności zmusza konkurencja i… stale rosnące wymagania klientów. Gale regionalne i finał krajowy związane są z Programem badawczym BRE Banku nad innowacyjnością polskiej gospodarki. Inicjując w 2005 roku projekt badawczy, prowadzony wspólnie z Instytutem nauk Ekonomicznych PAN, BRE Bank zrobił krok dalej – zaczął promować innowacyjne postawy i nowoczesne modele biznesowe polskich firm, aby pobudzić procesy innowacyjne również w otoczeniu biznesowym.