Nagrody dla innowacyjnych

Na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2008 r. miał miejsce Forbes Executive Congress, którego tematem była innowacyjność. Partnerem Kongresu był Autodesk. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw z branży przemysłowej, architektoniczno-budowlanej, infrastruktury, a także reprezentantów świata nauki oraz władz rządowych i lokalnych. Gościem specjalnym wydarzenia była Carol Bartz – Executive Chairman of the Board Autodesk.

Podczas kongresu przyznane zostały nagrody „Trzeci Wymiar Innowacji” firmom efekywnie wykorzystującym nowe techniki projektowe do zwiększnia innowacyjności. Nagroda ta jest inicjatywą Autodesk pod patrontem miesięcznika Forbes.

Nagrody otrzymały firmy: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., NIRAS Polska oraz Transsystem SA.

Na zdjęciu:

Carol Bartz – Executive Chairman of the Board Autodesk

Stanisław Sroka – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Transsystem S.A.

Marek Dyduch – Prezes Zarządu Niras Polska Sp. z o.o.

Janusz Bochatkiewicz – Prezes Zarządu Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.

Wojciech Jędrzejczak – Dyrektor Zarządzający Autodesk w Polsce