Laserowe czujniki pomiarowe zwiększają niezawodność i elastyczność

    Trzy nowe laserowe czujniki pomiarowe Allen- Bradley 45BPD, 45BRD oraz 45CPD firmy Rockwell Automation to bezkontaktowe rozwiązanie do wykrywania defektów produktów, pozycjonowania i aplikacji pomiarowych. Obudowa o stopniu ochrony IP67 sprawia, że czujniki nie wymagają zewnętrznych urządzeń sterujących, a laser klasy 2 – z widzialnym światłem czerwonym – ułatwia ustawienie.

    W przypadku modelu 45BRD wystarczy ustawić urządzenie tak, by badany obiekt znajdował się w polu działania czujnika (do 300 mm). Napięcie wyjściowe 0–10 V jest skalowane liniowo w zakresie 45–85mm bez konieczności dokonywania regulacji przez użytkownika.

    Bardziej zaawansowany model 45BPD należy ustawić tak, aby obiekt znajdował się w polu działania czujnika (30–100 mm lub 80–300 mm), a następnie wyznaczyć odpowiednie wartości zadane dla danego zastosowania. Elastyczność pracy 45BPD gwarantują wyjścia: PNP oraz analogowe 4–20 mA skalowane automatycznie między wyznaczonymi wartościami zadanymi. Model ten posiada blokadę zabezpieczającą przed zmianą wyznaczonych wartości, wyłącznik lasera na czas manipulacji urządzeniem oraz tryb uśredniania umożliwiający wykluczenie wpływu fluktuacji pomiaru powierzchni chropowatych.

    Model 45CPD przeznaczony jest do przeprowadzania pomiarów na odległość do 6 m.