Myszki 3D firmy 3Dconnexion teraz wspierane przez Google Earth 5.0

    Wielokrotnie nagradzane myszki 3D firmy 3Dconnexion mogą być używane do eksplorowania świata 3D w Google Earth 5.0, wzbogacając nawigację i wykorzystanie najnowszych funkcji tej aplikacji. Przy użyciu myszek 3D można nurkować w oceanach, cofać się w czasie do obrazów historycznych oraz zwiedzać Marsa z łatwością i lepszą kontrolą, co zapewnia naturalną interakcję z bogatym w treści światem 3D. Przy pomocy myszki 3D użytkownik może przelatywać z miejsca do miejsca, przysuwać i odsuwać się od niego, jak gdyby trzymał kamerę w ręku, co znacznie poprawia jakość nagrywanych obrazów i pozwala innym badaczom dokładnie śledzić własne odkrycia.

    W odróżnieniu od zwykłej myszki działającej w 2D, myszki 3D firmy 3Dconnexion pozwalają na płynną nawigację w trójwymiarze, z wykorzystaniem ruchu w sześciu stopniach swobody jednocześnie. Poprzez przechylanie, przesuwanie i obracanie gałki manipulatora, manipulowanie w Google Earth 5.0 staje się bardziej intuicyjne, pozwala to w łatwy sposób szybować nad ziemią, przybliżać się do wybranych celów w celu obejrzenia detali lub obracać sceną bez przerywania pracy związanej z wybieraniem funkcji aplikacji zwykłą myszką. 3Dconnexion dostarcza na rynek zaawansowane myszki 3D, które wspierane są aktualnie przez ponad 130 największych aplikacji 3D. Kompletna lista programów wpieranych przez 3Dconnexion znajduje się na stronie: www.3dconnexion.com/solutions/cad/all_sup_app.php

    Dodatkowo 3Dconnexion oferuje teraz funkcję 3DxLabs, www.3Dconnexion.com/labs, wirtualny magazyn zasobów pozwalający nowym użytkownikom, entuzjastom świata 3D oraz inżynierom projektowym tworzyć i rozwijać nowe i powstające innowacje, technologie i potencjalne produkty będące na etapie rozwoju.

    Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.3Dconnexion.com