Maintenance Pack 4 (MP4) dla Solid Edge with Synchronous Technology

Firma Siemens PLM wprowadziła na rynek wersję Maintenance Pack 4 (MP4) dla Solid Edge with Synchronous Technology. Klienci Siemens PLM Software z aktywną usługą utrzymania oprogramowania (opieka techniczna) mają możność ściągnięcia wersji Maintenence Pack 4 z odpowiedniej strony internetowej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę: www.siemens.com/plm