Autodesk zapowiada Inventor Fusion Technology

Autodesk ujawnił plany wprowadzenia Autodesk Inventor Fusion Technology, nowej technologii prototypowania cyfrowego łączącej możliwości i dokładność modelowania parametrycznego opartego na historii operacji z prostotą i wydajnością modelowania bezpośredniego nie uwzględniającego historii.

Tak jak producentom są potrzebne narzędzia projektowe zarówno 2D jak i 3D, naszym zdaniem potrzebne im są też pełne możliwości zarówno modelowania parametrycznego opartego na historii operacji, jak i modelowania  bezpośredniego – stwierdził Andrew Anagnost, wiceprezes ds. systemów CAD/CAE w Dziale Rozwiązań dla Produkcji firmy Autodesk. Klientów nie trzeba stawiać przed wyborem między nimi. Inventor Fusion Technology to unikalne podejście pozwalające na koegzystencję obydwu tych metod modelowania w jednym modelu cyfrowym.

Tylko Inventor Fusion Technology zapewnia dwukierunkowe połączenie parametrycznych i bezpośrednich metod projektowania. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm muszących wprowadzać błyskawiczne zmiany w konstrukcjach w drodze ingerencji bezpośredniej, ale jednocześnie posiadających gromadzone przez wiele lat dane projektowe oparte na zadanych właściwościach końcowych i historii tworzenia modeli, które muszą utrzymywać, bo chcą z nich korzystać. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu użytkownik może wybrać technikę modelowania, która najlepiej przystaje do wykonywanego w danej chwili zadania.

Korzystając z Inventor Fusion Technology projektanci i konstruktorzy mogą analizować scenariusze hipotetyczne i wprowadzać błyskawiczne zmiany bez ograniczeń wynikających z kolejności cech, ich współzależności bądź tego, w jakim systemie 3D CAD opracowano początkowo konstrukcję.

Eliminując wykonywanie przez użytkownika zbędnych kroków przy zadawaniu i realizacji właściwości końcowych modeli, Inventor Fusion Technology zapewnia niespotykaną dotąd łatwość pracy. Kontekstowe narzędzia działające zależnie od miejsca użycia pokazują tylko to, co jest potrzebne w miejscu ustawienia kursora, dzięki czemu użytkownik, zamiast przeglądać paski narzędzi i okienka dialogowe, może się zająć bezpośrednią obróbką prototypu cyfrowego.

Wiele firm poszukuje możliwości wykorzystania zalet modelowania bezpośredniego w pewnych sytuacjach – dodaje Anagnost. Oczywiście modelowanie parametryczne z uwzględnieniem historii w dalszym ciągu jest potrzebne i ważne. Rozwiązanie Inventor Fusion Technology stanowi wspaniały nowy krok na drodze realizacji obiecanych korzyści prototypowania cyfrowego, umożliwiając jeszcze prostsze i wydajniejsze projektowanie jeszcze szerszej grupie producentów.

Autodesk zamierza jeszcze w tym roku udostępnić nieodpłatnie* możliwość pobrania Inventor Fusion Technology Preview z Autodesk Labs. Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie www.inventorfusion.com.

* Produkty bezpłatne podlegają warunkom określonym w licencjach dla użytkowników końcowych, dołączanych do pobieranego oprogramowania.