MAGICZNE CIEPŁO

  Przechłodzony tiosiarczan sodu lub roztwór octanu sodowego – to związki chemiczne, który powinny być znane każdemu turyście, ale nie tylko… To substancje, które w normalnych warunkach atmosferycznych znajdują się w stanie równowagi metatrwałej. Małe wychylenia z tego stanu nie zmieniają parametrów związku, ale w odróżnieniu od substancji w równowadze trwałej taki związek posiada zmagazynowaną energię. Ponieważ jednak każdy układ w przyrodzie dąży do minimalizacji energii potencjalnej, zatem przy gwałtownym wychyleniu równowaga metatrwała zostaje zachwiana, a związek osiąga stan trwały.

  Te własności fizyczne i chemiczne tiosiarczanu sodu zostały wykorzystane w produkcji uniwersalnych ogrzewaczy, które nie wymagają żadnych źródeł zasilania. W woreczku PVC razem z rozcieńczonym związkiem została umieszczona mała, metalowa blaszka. Jej wygięcie powoduje nagłą zmianę warunków – iskrę, która rozpoczyna przemianę egzotermiczną. Związek wraca do stanu równowagi trwałej, zmieniając swój stan skupienia i kolor (następuje krystalizacja), ale przede wszystkim zgromadzona energia zostaje wydzielona na zewnątrz w postaci ciepła.

  Tak przygotowany kompres trzyma ciepło od 20 min nawet do 2 godzin, w zależności od warunków zewnętrznych, i osiąga temperaturę ok. 40°C (nie parzy, ale dobrze ogrzewa). Aby przywrócić właściwości kompresu Magic Therm, należy włożyć go na kilka minut do gotującej się wody. Pod wpływem ciepła kryształki rozpuszczają się i produkt magazynuje energię, którą później znowu oddaje, gdy zmieni stan skupienia z ciekłego na stały.

  Na polskim rynku tego rodzaju ogrzewacze można spotkać w różnych kształtach, wraz z dodatkami w postaci specjalnych pokrowców z pianką polietylenową. (aj)

  www.garuda.pl

  wwrw.vitaline.fir.pl