SZANSA NA ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

  Konsekwencją wejścia w życie protokołu z Kioto jest m.in. zainteresowanie zagranicznych firm Polską jako idealnym ośrodkiem inwestycji w energetykę odnawialną. Łączna wartość może sięgnąć 2,4 mld euro.

  Wprowadzony 16 lutego protokół z Kioto zobowiązuje Polskę do redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym dwutlenku węgla) o 6% w stosunku do 1988 r. Polska już ten warunek spełniła, bo w 2001 r. zredukowała emisję o 33%. W redukcji emisji gazów cieplarnianych ma pomóc Unii system handlu prawami do emisji CO2, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia bieżącego roku. Jest nim objętych ok. 12 tys. przedsiębiorstw, w tym 945 w Polsce. Wiceminister środowiska szacuje, że Polska ma nadwyżkę praw do emisji CO2 rzędu 70 mln ton rocznie, którą może przeznaczyć na rozdanie innym państwom w zamian za ich inwestycje w Polsce.

  Zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Zbigniew Kamieński zaznaczył, że zgodnie z przyjętym przez rząd dokumentem „Strategia energetyczna Polski do 2025 roku” do 2010 roku 7,5% zużywanej energii elektrycznej w naszym kraju musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, w tym z elektrowni wiatrowych (obecnie ze źródeł odnawialnych pochodzi mniej niż 2% energii elektrycznej).

  Do 2010 roku elektrownie wiatrowe w Polsce powinny wytwarzać ok. 2 tysiące megawatów. Obecnie wytwarzają zaledwie około 60 MGW.

  Z wypełnieniem postanowień protokołu z Kioto ma problemy większość państw Unii Europejskiej. Inwestorzy europejscy już teraz zasypują polski rząd propozycjami dotyczącymi głównie inwestycji w energetykę odnawialną. Obecnie w Polsce może być wytworzone 100 MGW energii odnawialnej, a docelowo może to być 2 tys. MGW. Oznaczałoby to faktyczny napływ inwestycji rzędu 2,4 mld euro.

  www.rzeczpospolita.pl