Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła rozpoczęcie XIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Wnioski konkursowe można przesyłać do 1 marca 2010 roku.

Udział w Konkursie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny a procedura aplikacyjna bardzo prosta. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii.

Dotychczas, w oparciu o opinie niezależnych ekspertów oceniających wnioski konkursowe, Kapituła Konkursu nagrodziła 25 projektów i przyznała 51 wyróżnień. Nagrodzone projekty PARP aktywnie promuje na międzynarodowych targach i wystawach innowacyjności w kraju i za granicą. Wydawane są także katalogi, foldery i prezentacje multimedialne na temat tych rozwiązań, a ich autorzy zapraszani są do udziału w konferencjach, seminariach oraz w programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności. Nagroda w Konkursie jest także dodatkowo punktowana w ocenie merytorycznej projektu zgłaszanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Od 2007 r. na stronie www.ppp.pi.gov.pl prowadzony jest serwis dedykowany Konkursowi i jego laureatom.

Wnioski konkursowe, w ramach XIII edycji Konkursu, można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 1 marca 2010 roku.