IX Warsztaty Projektowania Mechatronicznego

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na IX Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, które odbędą się w Krakowie w dniach 27-28 maja 2009 r.

Warsztaty odbędą się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Al. Mickiewicza 30.

Warsztaty będą obejmowały swym zakresem problematykę najnowszych osiągnięć w dziedzinie mechatroniki, a w szczególności metody i narzędzia wspomagania projektowania mechatronicznego. Przewiduje sie druk materiałów konferencyjnych w formie monografii.

Jak zwykle, po każdej sesji przewidujemy czas na dyskusje, będące dobrą okazją do wymiany poglądów dotyczących prezentowanej problematyki.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://konferencje.energocontrol.pl/ui/