Inżynierowie na start

  Zakłady TRW Automotive mają swoje siedziby w 24 krajach na całym świecie i zatrudniają ponad 60 000 pracowników. Obroty koncernu w 2004 roku wyniosły ponad 12 miliardów dolarów. TRW Automotive znajduje się w pierwszej dziesiątce dostawców przemysłu samochodowego, dla którego projektuje i wytwarza komponenty o najwyższej jakości, przeznaczone dla większości producentów samochodów na całym świecie. Ponad 4000 inżynierów jest zaangażowanych w rozwój zaawansowanych systemów technologicznych pracując nieustannie nad ich udoskonalaniem

  W Polsce TRW jest obecne od 1990 roku. Jako pierwsza działalność produkcyjna ruszyła w grudniu tego roku w wynajętych pomieszczeniach w centrum Częstochowy i była związana z montażem pasów bezpieczeństwa. Obecnie TRW Automotive posiada 5 zakładów produkujących części dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym dwa największe znajdują się w Częstochowie – Zakład Pasów Bezpieczeństwa i Zakład Poduszek Powietrznych, które zatrudniają łącznie 3439 pracowników. Obie fabryki stanowiące jedną spółkę TRW Polska sp. z o.o. są największymi zakładami TRW w Europie. Ich spodziewany w tym roku łączny obrót wyniesie 646 milionów dolarów. Produkowane w nich wyroby dostarczane są do ponad 120 fabryk zlokalizowanych na 5 kontynentach.

  Zakłady szczycą się posiadaniem doskonałej kadry pracowników na wszystkich szczeblach. W ocenie ich dyrektorów, Krzysztofa Szwedkowicza i Artura Ogińskiego, to właśnie profesjonalizm pracowników i pełne pasji podejście do realizowanych zadań doprowadziły do tak dynamicznego rozwoju obydwu fabryk. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technik zarządzania takich jak „lean manufacturing” 6 Sigma, zakłady stały się swoistym wzorcami doskonałości w wielu aspektach działania dla innych zakładów w koncernie.

  DYREKTORZY ZAKŁADÓW TRW Automotive: Krzysztof Szwedkowicz i Artur Ogiński

  Jednak dynamiczny rozwój TRW w Polsce to nie tylko rozwój zakładów produkcyjnych. W końcu ubiegłego roku w Częstochowie rozpoczęło swoją działalność Centrum Inżynieryjne. Zadaniem Centrum jest przygotowywanie i wdrażanie projektów nowych rozwiązań w zakresie samochodowych systemów bezpieczeństwa (pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych, układów kierowniczych, elektroniki samochodowej) dla klientów na całym świecie. Projekty te są realizowane przy ścisłej współpracy z innymi centrami inżynieryjnymi TRW. Pracownicy Centrum będąc członkami tych międzynarodowych zespołów pracują nad globalnymi rozwiązaniami.

  Centrum zlokalizowane jest w Częstochowie, mieście, o którym jego mieszkańcy mówią, że jest „w sam raz”. Z jednej strony nie ma w sobie nic z wielkiego molocha, który połyka człowieka i nie stwarza atmosfery do tworzenia więzi między ludźmi. Jednocześnie jest to miasto na tyle duże, żeby mogło stwarzać warunki do wygodnego życia. Poza tym stąd już tylko krok na przepiękną Jurę Krakowsko-Częstochowską z jej malowniczo położonymi zamkami i ostańcami, czy do Sokolich Gór porośniętych bukami, a do których można dojechać na rowerze malowniczymi szlakami.

  CENTRUM INŻYNIERYJNE Samochodowych Systemów Bezpieczeństwa w Częstochowie

  Do końca 2005 roku w Centrum zostało zatrudnionych 96 inżynierów. Plany na rok 2006 są także bardzo ambitne – przewidują zatrudnienie kolejnych 120 osób. Oznacza to w praktyce zatrudnianie jednego inżyniera co trzy dni. Cały projekt zakłada zatrudnienie łącznie ponad 300 inżynierów do końca 2008 roku.

  Rekrutacja do dwóch działów – elektronicznego i mechanicznego – jest prowadzona przy współudziale inżynierów niemieckich i amerykańskich. Niemal w każdym tygodniu przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne, które trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Stanowiska w Centrum są obsadzane przez doświadczonych inżynierów, ale także… przez absolwentów wyższych uczelni technicznych. TRW współpracuje z kilkoma wyższymi uczelniami w Polsce, chcąc dać szanse rozwoju młodym, aktywnym i utalentowanym inżynierom. Praca w międzynarodowym środowisku jest dla nich przepustką do zdobycia doświadczenia oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Pracownicy Centrum Inżynieryjnego rozpoczynając pracę przechodzą bardzo intensywne szkolenia w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, które trwają do 3 miesięcy. Okres szkolenia jest nie tylko czasem nabywania nowych doświadczeń, ale także pozwala na lepsze zrozumienie różnić międzykulturowych, co w rezultacie w znacznym stopniu ułatwia przyszłą współpracę. Zrozumieniu tych różnic służą także szkolenia przeprowadzane jeszcze w Polsce, a ich celem jest ułatwienie pracownikom kooperacji z inżynierami na całym świecie.

  Rola Centrum Inżynieryjnego jest istotna nie tylko z punktu widzenia koncernu TRW. To także możliwość rozwoju polskiej myśli technicznej. Miejmy nadzieję, że w Centrum powstanie jak najwięcej nowych rozwiązań i jak najwięcej wniosków trafi do Urzędu Patentowego. Wówczas określenie „liderzy w zakresie bezpieczeństwa” będzie nie tylko określeniem stosowanym w odniesieniu do TRW, ale także, a może przede wszystkim, w do odniesieniu do polskiej kadry inżynierskiej wdrażającej innowacyjne rozwiązania służące zabezpieczaniu życia ludzkiego.

  Początki Centrum Inżynieryjnego (CEC)

  Wszystko zaczęło się wiosną 2004, ale oficjalny początek przypadł na listopad 2004. Cel utworzenia centrum: utrzymanie inżynierów wewnątrz TRW. Ponieważ w samej Częstochowie działały już dwa zakłady (pasów oraz poduszek powietrznych), a w Polsce razem 5 (Gliwice, Pruszków oraz Czechowice-Dziedzice), decyzja o utworzeniu centrum padła właśnie na Polskę. Do tego nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej oraz ma… mniejsze koszty utrzymania.

  Przyszłość TRW Automotive w Polsce

  Plany to m.in. zatrudnienie 300 osób do końca 2008 roku i oczywiście zapewnienie konkurencyjności na rynku pracy. Biorąc pod uwagę niskie koszty pracy w wielu krajach na świecie, nie da się w tej kwestii już wiele zrobić. Można jednak wiele zaoszczędzić tworząc lokalne Centra Inżynieryjne.

  Współpracując z centrami rozwojowymi TRW z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, polskie zakłady uczestniczą w tworzeniu zarówno całych systemów, jak i konkretnych podzespołów, które mogą być zastosowane lub zaoferowane klientowi. Ze względu na tajemnicę, nie mogliśmy dowiedzieć się, czego dotyczą prowadzone prace. Możemy jedynie powiedzieć, że opracowywane systemy i produkty mają przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo użytkownika, jak i zwiększyć komfort używania systemów bezpieczeństwa, które są obecnie montowane w samochodach.

  Ścisła współpraca z innymi Centrami TRW obejmuje m.in. konstruowanie kompletnych kierownic oraz modułów airbag dla kierowcy, pasażera, side airbag, window airbag, a także pasów bezpieczeństwa. Wszystkie te prace wykonywane są w różnych etapach projektowania – poprzez fazy koncepcyjne, prototypowe – aż do fazy produkcyjnej.

  Praktyczną stroną współpracy z innymi centrami jest analiza i ocena wyżej wymienionych produktów poprzez próby i testy, które odbywają się poza naszym centrum. Również we współpracy z poszczególnymi centrami projektowymi odbywają się ustalenia z klientami i dostawcami odnośnie wymogów i życzeń dla danej konstrukcji. (ms)