Integrator systemów pomaga klientowi w druku 3D

Siedem pytań i odpowiedzi: Technologia druku 3D i produkcji addytywnej pozwoliły na zróżnicowanie produktów i utrzymanie kosztów na niskim poziomie. Projekt pomógł również zredukować masę produktu o 20%, a bardziej ergonomiczny produkt z uchwytem lepiej leżącym w dłoni zajmuje lepszą pozycję na rynku bez uszczerbku dla marży.

Integratorzy systemów i konstruktorzy maszyn integrują technologie wytwarzania addytywnego (AM) z tradycyjnymi obrabiarkami. Integracja technologii automatyki i projektowanie maszyn to jedne z wyzwań, przed którymi stają. Amit Chadha, prezes i dyrektor wykonawczy L&T Technology Services Ltd. (LTTS) odpowiedział na pytania związane z tym zagadnieniem.

1. Proszę omówić udany projekt związany z produkcją addytywną.

Jeden z naszych ostatnich, bardzo udanych projektów dotyczył globalnego konglomeratu dążącego do zwiększenia swojego udziału w rynku w Azji i na innych rynkach wschodzących. Klientowi zależało na wejściu na rynek z produktem, który odniósł globalny sukces i został przetestowany, przy zachowaniu konkurencyjnych cen dla klientów. Druk 3D i koncepcje wytwarzania addytywnego zostały uznane za kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć ten cel, jakim jest stworzenie zróżnicowanego produktu przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na niskim poziomie dla klienta. Był to pierwszy w tym rodzaju projekt, który nigdy wcześniej nie był realizowany przez dużego, globalnego dostawcę.

2. Jaki był zakres projektu i jego cele?

Zakres projektu obejmował wprowadzenie na rynek produktu, który odniósł globalny sukces, ale wytwarzanego przy użyciu najnowocześniejszych usług szybkiego prototypowania. Głównym celem, aby uczynić to przedsięwzięcie komercyjnie opłacalnym, było zmniejszenie masy produktu i sprzedanie go po konkurencyjnej cenie.

3. Jakie rodzaje automatyki, sterowania lub oprzyrządowania zostały zastosowane w projekcie?

LTTS użyło wielu narzędzi do realizacji tego projektu. Nasi inżynierowie określili wymagania dotyczące produktu, przeprowadzili analizę rynku i wykorzystali te spostrzeżenia do opracowania wstępnego pomysłu w formie szkiców. Szkice zostały następnie przekształcone w model 3D i przy użyciu szybkiego prototypowania szybko stworzyliśmy modele produktów w skali 1:1. Zespół wykonał szczegółową dokumentację linii produktów, a także stworzył szybsze oprzyrządowanie.

4. Jakie były szczególne wyzwania związane z projektem?

LTTS musiał sprostać wielu wyzwaniom podczas realizacji tego projektu. Był to pierwszy tego typu projekt, więc LTTS miał niewiele informacji do wykorzystania, w tym brak wcześniejszych przypadków zastosowania. Aby temu zaradzić, LTTS powołał zespoły, które przeprowadziły szczegółowe badania, zrozumiały nastawienie rynku i wykorzystały te dane do stworzenia wstępnych szkiców i prototypów dla klienta. Zespół zbadał również różne pomysły projektowe, aby uczynić produkt bardziej wygodnym w użyciu i przeszedł z początkowego dwuczęściowego projektu do jednoczęściowego, aby utrzymać koszty ogólne na niskim poziomie.

5. Jak rozwiązano te problemy?

Różne zespoły podchodziły do różnych zadań i współpracowały ze sobą, aby uzyskać pozytywne rezultaty. Zespoły pracowały nad zdobyciem informacji o rynku, tworzeniem wstępnych szkiców, szybkim prototypowaniem i zewnętrznymi badaniami produktu, aby upewnić się, że wprowadzenie produktu na rynek będzie miało pozytywny wpływ na klienta.

6. Czy możesz podzielić się jakimiś pozytywnymi wskaźnikami związanymi z projektem?

Projekt pomógł zredukować masę produktu o 20%; bardziej ergonomiczny produkt z uchwytem lepiej leżącym w dłoni pozwolił klientowi oferować produkt na równi z konkurencją bez obniżania marży.

7. Jakie wnioski wyciągnięto z tego projektu lub jakimi radami chciałbyś się podzielić, dla swojej firmy lub klienta(ów) zaangażowanego(ych) w projekt?

Ten projekt był procesem uczenia się z wieloma pozytywnymi aspektami. Posłużył jako przykład tego, jak pomóc klientom wejść na rynek w nowych regionach geograficznych z wykorzystaniem druku 3D. Prototypy zaprojektowane przy użyciu druku 3D zostały następnie udostępnione klientom, aby otrzymać informację zwrotną.

Projekt ten pomógł nam zdobyć wiedzę na temat potrzeb rynku, wykorzystania innowacyjnych metod szybkiego prototypowania oraz przeprowadzenia badań zewnętrznych w celu poprawy ergonomii produktu. Inżynierowie stworzyli projekty z wariantami produktów ekonomicznych oraz produktów premium przy użyciu technologii druku 3D. Lżejsze, jednoczęściowe produkty zostały wprowadzone na wschodzące rynki z pozytywnym odzewem.


Redagował Mark T. Hoske, kierownik ds. treści, Control Engineering, CFE Media, mhoske@cfemedia.com.