Fojud wdraża AutoCAD Civil 3D

Spółka Fojud podjęła decyzję o wdrożeniu rozwiązań Autodesk – w tym AutoCAD Civil 3D – narzędzi do projektowania infrastruktury drogowej.

AutoCAD Civil 3D to rozwiązanie umożliwiające realizację złożonych inwestycji drogowych, transportowych i środowiskowych. Ułatwia utrzymanie koordynacji informacji projektowych).

Fojud zdecydowało się na zakup oprogramowania Autodesk w ramach strategii zakładającej ciągły i systematyczny rozwój oraz podnoszenie poziomu innowacyjności firmy.

Wdrożenie oprogramowania Autodesk jest elementem projektu: „Budowa i wdrożenie modułowego systemu obsługi procesu inwestycyjnego w Fojud S.A.” zwiększającego innowacyjność spółki. Projekt o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej –Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.