Firma MIT opracowuje robota-podnośnik widłowy do działań w strefach bojowych

  W zdalnie sterowanym podnośniku widłowym zespół MIT zainstalował elektryczne silniki zastępujące pracę rąk i stóp operatora. Silniki te mogą obrócić koło kierownicy lub wcisnąć pedał hamulca.

  Zadaniem nowego bezzałogowego zdalnie sterowanego urządzenia podnośnika widłowego, które jest opracowywane przez laboratorium Computer Science and Artificial Intelligence Lab uczelni MIT, jest polepszenie bezpieczeństwa osób przebywających w strefie wojennej, które nie biorą bezpośredniego udziału w walce. Osoby takie będą mogły pozostawać poza strefą działań dzięki temu, że urządzenia te same mogą we własnym zakresie wykonywać wszystkie wymagane czynności.

  Podnośnik widłowy systemu zdalnego sterowania wykorzystuje połączenie komponentów elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych do rozładowywania ładunków, nawet pod ostrzałem, a jednocześnie jest w stanie zmieścić się w małym miejscu.

  Rozpoczynaliśmy z podnośnikiem widłowym firmy Toyota mającym zdolność przenoszenia obciążenia prawie 1400 kg – twierdzi Seth Teller, profesor informatyki i inżynierii MIT, kierownik projektu. Przekształciliśmy go w podnośnik widłowy zdalnie sterowany, który jest wyposażony w zestaw komponentów elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych, dzięki czemu urządzenie jest sterowane przez komputer. Zainstalowaliśmy silniki elektryczne, które zastępują ręce i stopy człowieka prowadzącego pojazd. Silniki mogą przekręcić koło kierownicy lub wcisnąć pedał hamulca.

  W celu badania swojego otoczenia, podnośnik widłowy jest wyposażony w czujniki LIDAR (Light Detection and Ranging) do mierzenia odległości napotykanych przeszkód. Urządzenie wykorzystuje czujniki do odczytania warunków terenowych i położenia palet lub pobliskich osób. Osoba prowadzi podnośnik zdalnie przy wykorzystaniu trzymanego w ręce urządzenia PDA wyposażonego w bezprzewodowy Ethernet i sterowanie głosem.

  Teller twierdzi, że on i jego zespół bardzo się cieszą z możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom nie biorącym udziału w walce w strefie wojennej. Jednak jest on również zdania, że podnośnik-robot ma także oczywiste zastosowania handlowe. Jedna osoba jest w stanie sterować 10 podnośnikami jednocześnie – stwierdza Teller, co mogłoby umożliwić znaczne oszczędności osobowe.