Czujniki są pomocne w dokonywaniu selekcji i diagnozowaniu roślin

  Urządzenie EasyBloom Plant Sensor firmy PlantSense wykorzystuje cztery czujniki i korzysta z połączenia z siecią w celu przekazywania danych diagnostycznych oraz związanych z wyborem roślin.

  Urządzenie EasyBloom Plant Sensor firmy PlantSense wykorzystuje połączenie technologii czujników w celu uzyskiwania danych diagnostycznych oraz dotyczących wyboru roślin.

  System opiera się na wykorzystaniu czterech czujników w celu odczytywania temperatury, wilgotności, właściwości gleby oraz światła.

  Czujnik temperatury i wilgotności to stosunkowo powszechne technologie, chociaż dzięki podjętym wysiłkom zbudowano dla nas specjalny komponent w Tajwanie, którego zadaniem jest monitorowanie wilgotności, a wszystko to w celu obniżenia kosztów – twierdzi David Wilkins, główny technolog i kierownik inżynieryjny firmy PlantSense. To było najłatwiejsze.

  Największym problemem w składaniu wszystkich elementów tej technologii było znalezienie technologii czujników gleby, która byłaby przyjazna dla użytkownika, tania, łatwa w produkcji i jeszcze nieopatentowana – opowiada Wilkins.

  Opierając się o opatentowaną technologię pomiarów gleby, na podstawie licencji uzyskanej z Decagon Devices, PlantSense zaprojektował czujnik gleby oparty na bazie kondensatora w celu sprostania oczekiwaniom klientów. Nie była to jedyna innowacja związana z czujnikami w ramach tego produktu.

  Czujnik światła o ograniczonym widmie

  Następnym problemem w opracowywaniu technologii był wydajny czujnik światła. Standardowe rezystory światłoczułe (LSR) produkowane są z zastosowaniem kadmu, a więc zostały szybko wyeliminowane. Następnie dokonano oceny technologii opartej na stosowaniu krzemu, lecz również została ona odrzucona ze względu na wysokie koszty. Wilkins wybrał diody LED jako czujnik światła ze względu na ich zdolność wykrywania światła w widmie widzialnym.

  Zasadniczo światło uzyskiwane jest w ramach stosunkowo wąskiego pasma, 50 nanometrów poniżej emitowanego widma – stwierdza Wilkins. Najlepsze było to, że mogliśmy wybrać diodę LED o jej wymaganej charakterystyce, która umożliwia nam osiągnięcie dokładnego zakresu widma światła, które chcieliśmy analizować.