Dwudziesta jubileuszowa wersja programu NI LabView

  LabView 8.20 rozszerza dostępny zestaw oprogramowania testującego o nowe biblioteki Modulation Toolkit i zapewnia kompatybilność z programem MATLAB® firmy MathWorks

  National Instruments, światowy lider w dziedzinie komputerowych systemów pomiarowych, poinformował o nowej jubileuszowej wersji oprogramowania LabVIEW 8.20 – graficznego systemu do projektowania aplikacji testujących, pomiarowych i systemów embedded. Istniejące od 20 LabVIEW teraz dostępne jest w nowej wersji, 8.20, która rozszerza istniejące możliwości graficznego projektowania o zagadnienia związane z komunikacją, symulacją oraz o narzędzia testowe specjalnie dopasowane do wymagań charakterystycznych dla projektów telekomunikacyjnych i dopasowane do potrzeb inżynierów zajmujących się testowaniem. LabVIEW 8.20 daje również projektantom możliwość wykorzystania plików ze skryptami przygotowanych za pomocą programu MATLAB® firmy The MathWorks. LabVIEW 8.20 wspiera także programowanie obiektowe oraz standard XML w zakresie raportów dla sprzętu testującego, co pozwala na realizację za jego pomocą zaawansowanych projektów aplikacji testujących.

  OKNA aplikacji pracujących w środowisku LabView

  Otwarta platforma testowo-projektowa

  Platforma LabVIEW 8.20 zawiera nowy moduł Modulation Toolkit – elastyczne narzędzie programowe wspomagające projektowanie systemów komunikacyjnych i aplikacji testujących bazujących na intuicyjnym języku programowania LabVIEW. Załączone wraz z modułem przykłady demonstrują ortogonalną modulację ze zwielokrotnieniem częstotliwości OFDM. Jest to technika transmisji zwiększająca przepustowość i odporność sygnałów za zakłócenia, z jakiej korzystają technologie takie jak IEEE 802.11n Wi-Fi i aplikacje telefonii komórkowej 4G. Modulation Toolkit dla LabVIEW 8.20 pozwala na tworzenie modeli symulacyjnych dla systemów komunikacyjnych, wyliczenie parametrów i założeń projektowych, a w dalszym kroku – wykorzystanie tych danych przy pomiarach parametrów sygnału i stopy błędu BERT – za pomocą aparatury pomiarowej na etapie testowania produktu w czasie produkcji.

  – Nowe magistrale o wysokiej przepustowości, takie jak PCI Express, umożliwiają wirtualnym przyrządom pomiarowym i komputerom PC przetwarzać ogromne ilości danych w aplikacjach telekomunikacyjnych odpowiadających sygnałom o częstotliwościach w. cz. i p. cz. – powiedział Dr James Truchard, prezes i dyrektor zarządzający oraz współzałożyciel National Instruments. – Za pomocą graficznego programowania LabVIEW 8.20, które w naturalny sposób ilustruje przepływ danych w systemach komunikacyjnych, inżynierowie mogą w intuicyjny sposób projektować modele i aplikacje pomiarowe – dodał.

  Nowa wersja LabVIEW 8.20 zawiera szereg znaczących innowacji takich jak Math-Script, pozwalający na tworzenie skryptów kompatybilnych z plikami tworzonymi przez program MATLAB. MathScript pozwala na użycie skryptów przygotowanych za pomocą programu MATLAB lub tworzenie nowych skryptów za pomocą LabVIEW. Pozwala to na dowolne wykorzystanie skryptów oraz łączenie narzędzi tekstowych i graficznych dla potrzeb generacji sygnałów lub wykonywania pomiarów.

  NIWeek 2006 – wszystko o wirtualnych przyrządach

   

  W dniach 7–9 sierpnia, w Austin w Teksasie firma National Instruments po raz 13-ty zorganizowała spotkanie dla swoich klientów i firm współpracujących

   

  W XIII Światowej Konferencji na temat Wirtualnych Przyrządów (Worldwide Virtual Instrumentation Conference) z ramienia Control Engineering Polska, wziął udział Michael Majchrzak, Wydawca magazynu Design News.

   

  NI świętował przy okazji 20. rocznicę wypuszczenia na rynek swojego

  flagowego produktu – oprogramowania Labview.

  Wydajne nowe zastosowania pomiarowe

  LabVIEW 8.20 dostarcza inżynierom nowych narzędzi pozwalających na stworzenie własnych  urządzeń pomiarowych za pomocą różnych technologii sprzętowych. Nowe narzędzie FPGA Wizard pozwala na automatyczną generację kodu dla FPGA, dla różnego rodzaju aplikacji pomiarowych. Za jego pomocą inżynierowie mogą wdrożyć urządzenia bazujące na układach FPGA znajdujących się na kartach rozszerzeń do komputerów PC, co umożliwia szybkie i tanie prototypowanie, lub znajdujących się w modułach PXI, co tworzy system przemysłowy do zastosowania na etapie produkcji. Nowe IF-RIO (Intermediate Frequency Reconfigurable I/O) zawierają digitizery p.cz, generatory p. cz. i układ FPGA, który programuje się za pomocą LabVIEW. IF-RIO przeznaczone są do prototypowania systemów komunikacyjnych z wykorzystaniem LabVIEW, a następnie do wykorzystania w systemach o wysokiej wydajności opartych o komputer PC.

  Zaawansowane oprogramowanie testujące

  LabVIEW jest konsekwentnie oceniany jako jedno z najbardziej popularnych narzędzi programowych do realizacji systemów pomiarowych i automatyki przemysłowej. Ocena ta wynika z możliwości szybkiego stworzenia i uruchomienia za jego pomocą aplikacji opartych o praktycznie dowolne urządzenie pomiarowe lub czujnik. Za pomocą LabVIEW 8.20 inżynierowie mogą korzystać z zalet programowania obiektowego, co pozwala na łatwe projektowanie nawet dużych aplikacji i zaawansowanych systemów za pomocą graficznego oprogramowania LabVIEW.

  Nowy moduł LabVIEW Instrument Driver Export Wizard pozwala na dostęp do bibliotek obnsługi urządzeń z poziomu innych języków programowania poprzez skonwertowanie ich do bibliotek DLL. Dostawcy urządzeń i aparatury mogą obecnie opracować zestaw funkcji za pomocą popularnego języka LabVIEW i jednocześnie zapewnić wsparcie dla klientów, którzy korzystają z tekstowych języków programowania.

  LabVIEW 8.20 zawiera również mechanizm magazynowania danych o dużej szybkości działania o nazwie Technical Data Management (TDM) zapewniającym dokumentowanie wyników pomiarów i ich przechowywanie. Za pomocą TDM użytkownicy mogą dodawać opisy do danych testowych wpisując odpowiednie informacje do plików opartych na otwartym standardzie XML. Inżynierowie korzystający z formatu TDM mogą z kolei w prosty sposób formułować pytania, wyszukiwać informacje oraz specyficzne rezultaty testów za pomocą dat, operatorów, wyników analiz i raportów.

  www.digital.ni.com

  Od 30 lat firma National Instruments (www.ni.com) jest pionierem i liderem technologii wirtualnych systemów pomiarowych – koncepcji, która zmieniła podejście inżynierów i naukowców do automatyki przemysłowej i pomiarów. Opierając się na komputerze PC i komercyjnie dostępnych technologiach, wirtualne systemy pomiarowe zwiększają produktywność i obniżają koszty aplikacji pomiarowych, sterujących i testujących za pomocą łatwych w integracji i użyciu programów, takich jak LabVIEW oraz modułowych urządzeń i technik sterującopomiarowych takich, jak PXI, PCI, PCI Express, USB i Ethernet. Firma zatrudnia ponad 3900 pracowników, a jej siedziba firmy mieści się w Austin w Texasie (USA), skąd prowadzona jest działalność w blisko 40 krajach. Od 7 lat magazyn FORTUNE zalicza NI do grona 100 najlepszych firm amerykańskich.