Designtech Forum 2007

21-22 listopada podczas targów Protech’07, organizowanych tym razem we Wrocławiu, odbędzie się pierwszy DesignTech Forum

DesignTech Forum to – organizowany jako impreza towarzysząca seminarium Design- Tech – konkurs na najciekawsze projekt dotyczący rozwiązań mechanicznych. Tegoroczny inauguracyjny konkurs odbędzie się pod (roboczym) hasłem „Rower inaczej”.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do końca września 2007 r., na adres redakcji, projektu roweru bądź projektu wybranego mechanizmu roweru (zawieszenia, przekładni, układu hamulcowego) wykonanego w jednym z najpopularniejszych systemów CAD obecnych na polskim rynku. Przyjmujemy prace wykonane w AutoCAD, CATIA, Inventor, SolidEdge, SolidWorks, NX, Pro|E. Preferowane są oczywiście prace 3D.

Spośród nadesłanych projektów wytypujemy najciekawsze; ich autorzy otrzymają darmowe karnety na seminarium DesignTech, prenumeraty papierowych wydań Design News (to ostatnie powinno zainteresować zwłaszcza studentów), a 21 listopada podczas Design Tech Forum, po prezentacji wybranych projektów, nastąpi uroczyste wyłonienie zwycięzcy, a także przyznanie wyróżnień.

DesignTech Forum to nie tylko konkurs. To także formuła spotkania będącego znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów, pomysłów, poznania osób zaangażowanych w projektowanie i zasięgnięcia opinii fachowców z różnych dziedzin. O szczegółach poinformujemy we wrześniowym wydaniu Design News.

Wszystkie nadesłane na konkurs projekty pozostaną własnością projektantów i zostaną zwrócone ich twórcom.

Redakcja