„Człowiek Biotyczny” – GE przyspieszy proces opracowywania nowych leków

Centrum GE Global Research, dział rozwoju technologii firmy GE, ogłosiło rozpoczęcie współpracy z programem „Inicjatywa na rzecz Transformacyjnych Technologii Medycznych” (Transformational Medical Technologies Initiative – TMTI). Projekt znany jako „Człowiek Biotyczny” polegać będzie na stworzeniu komputerowego modelu wirtualnego człowieka opartego na ludzkiej fizjologii. Oprogramowanie posłuży do określenia, w jaki sposób człowiek zareagowałby na podanie danego leku. Celem przedsięwzięcia jest znaczące przyspieszenie procesu opracowania leków w odpowiedzi na atak bronią biologiczną na polu walki, jak również w sytuacji zagrożenia biologicznego w czasie pokoju. Przewidywany czas trwania projektu to dwa lata, a jego koszt to 1,1 miliona dolarów. „Człowiek Biotyczny” powstanie dzięki zamówieniu złożonemu przez Agencję Redukcji Zagrożeń Obronnych (Defense Threat Reduction Agency – DTRA), stanowiącą część amerykańskiego Departamentu Obrony.

Naukowcy GE przystosują oprogramowanie PBPK do obliczeniowego modelowania wpływu bakterii, wirusów i innych czynników zakaźnych na ludzki organizm. Oprogramowanie to, oparte jest na modelu farmakokinetycznym bazującym na fizjologii (Physiologically Based Pharmacokinetic – PBPK), wykorzystuje modele obliczeniowe do mierzenia reakcji organizmu na lek na długo przed rozpoczęciem badań klinicznych. Po dokonaniu modyfikacji, oprogramowanie symulować będzie wpływ nowych terapii opartych na lekach antybiotykowych i antywirusowych w sytuacji określonego zagrożenia. Ponadto, nowoopracowane oprogramowanie posłuży do precyzyjnego przedstawiania zmian fizjologicznych u pacjentów znajdujących się w stanie krytycznym spowodowanym oparzeniami, urazami lub niedawno odbytym zabiegiem chirurgicznym w celu oszacowania efektywności terapii farmakologicznej w różnych warunkach jej stosowania.

Głównymi przeszkodami stojącymi dziś na drodze szybkiego, efektywnego opracowywania nowych leków są kwestie bezpieczeństwa oraz niemożność wcześniejszego stwierdzenia skuteczności leku, przed rozpoczęciem testów na ludziach, a nawet w początkowej fazie badań klinicznych. Ograniczenia te mogą również prowadzić do znacząco wyższych kosztów badań. Dzięki decyzjom opartym na pełniejszych danych ilościowych, identyfikacji związków wiodących oraz efektywniejszych testach będzie można osiągnąć lepszą wydajność, a także ograniczyć koszty badań.

Tworzenie nowych narzędzi komputerowych służących do opracowywania leków jest również ilustracją rosnącej zbieżności diagnostyki i terapeutyki. Oprogramowanie takie jak „Człowiek Biotyczny” pozwoli na zbieranie cennych danych dotyczących nowych stanów chorobowych i wpływu, jaki mają na nie leki, przydatnych w procesie tworzenia nowych lekarstw przez firmy farmaceutyczne. Opracowywane oprogramowanie wpisuje się również w model „Zdrowia od wczesnych lat” (GE Early Health) stworzony przez GE, który polega na wcześniejszym diagnozowaniu chorób i zapewnieniu skuteczniejszych metod diagnozowania, terapii i opieki nad pacjentami.