Cisco przejmie TANDBERG

Firma Cisco poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy, zgodnie, z którą złoży rekomendowaną, dobrowolną ofertę gotówkową dotyczącą przejęcia spółki TANDBERG. TANDBERG, przedsiębiorstwo z siedzibą w Oslo i Nowym Jorku, jest jednym z największych na świecie dostawców systemów komunikacji wideo. Oferuje bogaty asortyment najwyższej klasy rozwiązań do punktów końcowych i infrastruktur sieciowych, które umożliwiają współpracę pomiędzy wieloma firmami z wykorzystaniem produktów różnych dostawców. Przejęcie to pozwoli firmie Cisco na rozszerzenie oferty systemów współpracy, powiększenie bazy klientów oraz szybsze wprowadzanie produktów na rynki całego świata.

Umowa przewiduje, że Cisco złoży przetargową ofertę gotówkową na zakup wszystkich znajdujących się w obrocie akcji spółki TANDBERG po cenie 153,5 koron norweskich za jedną akcję, za łączną kwotę około 3,0 mld USD.  Oznacza to premię w wysokości 11,0% ponad kurs zamknięcia z poprzedniego dnia lub 25,2% ponad trzymiesięczną średnią ważoną wolumenem z kursów zamknięcia. Propozycja została jednogłośnie rekomendowana przez zarząd firmy TANDBERG.

Finalizację przejęcia przewiduje się na pierwszą połowę roku kalendarzowego 2010, ale dokładna data zależy od zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji, takich jak przegląd przepisów i uregulowań prawnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.  Firma Cisco oczekuje, że przejęcie zostanie uwzględnione w jej zyskach obliczonych niezależnie od zasad GAAP w roku finansowym 2011.