CGTech VERICUT wersja 6.1

CGTech kontynuuje rozwój oprogramowania do symulacji i weryfikacji CNC – najnowsza wersja VERICUT 6.1 zawiera szereg ulepszeń, w większości wynikających z sugestii użytkowników

VERICUT jest programem weryfikującym, optymalizującym i symulującym pracę obrabiarki CNC. Ponadto optymalizuje programy NC skracając czas i dając wyższą jakość obrabianej powierzchni.VERICUT symuluje wszystkie rodzaje obrabiarek CNC, w tym takich wytwórców jak: Mazak, Matsuura, Hermle, DMG, DIXI, Mori Seiki i Chiron. Jest programem samodzielnym, ale także może być zintegrowany z systemami typu CAM takimi jak CATIA V5, Unigraphics, PTC, MasterCAM i EdgeCAM.

W VERICUT 6.1 podgląd programu NC (NC Program Review), jest zintegrowany z głównym oknem umożliwiając użytkownikowi cofanie się od ostatniego symulowanego rekordu programu NC. Gdy wskażemy miejsce kolizji z półfabrykatem lub uchwytami, odpowiednia linia w kodzie NC i wiadomość o błędzie zostaną podświetlone. Opcjonalnie, podczas przeglądania symulacji obróbki wstecz materiał może być przywracany, a podczas kroków w przód ponownie usuwany, co daje możliwość łatwej identyfikacji problematycznych obszarów.

W trybie przeglądu programu (Review) aktywne są zarówno widok pracy obrabiarki i obrabianego detalu oraz – opcjonalnie – wyświetlanie linii ścieżki narzędzia w widoku obrabianego detalu. Ponadto w trybie tym można wyświetlać symulację podukładów synchronicznych (takich jak frezarko-tokarki czy sterowniki wielokanałowe). Nowe okno rejestratora pokazuje komunikaty błędów w postaci przewijanej listy. Komunikaty są teraz zgrupowane w kategorie. Każda z nich w razie potrzeby może być ukryta lub pokazana. Zaznaczenie w liście wiadomości błędu podświetla w oknie kodu NC skojarzoną z nią linię programu. Okno rejestratora jest dokowalne i może być umieszczone poziomo w dowolnym miejscu obszaru roboczego lub poza nim.

Moduł AUTO-DIFF może teraz opcjonalnie sprawdzić minimalną grubość naddatku do dalszej obróbki. Zapewnia także lepsze wyniki dla dużych i skomplikowanych detali, gdy detal w stanie wyjściowym i po obróbce niewiele się od siebie różni.

Symulacja ręcznego wprowadzenia danych (Manual Data InputMDI) została znacząco ulepszona poprzez dodanie graficznych przycisków osi i pozycjonowania narzędzia. Mogą one być stosowane do upewnienia się, czy obrabiarka jest w stanie osiągnąć wszystkie niezbędne obszary obrabianej części.

Pozycjonowanie narzędzia uwzględnia odsunięcia wzdłuż osi i boku narzędzia.

Pliki konfiguracji sterowania i zarządzania obrabiarką

W przedsiębiorstwach mających wiele obrabiarek i kilku programistów, celowe może być „blokowanie” konfiguracji wirtualnej obrabiarki. Zabezpieczone hasłem pliki sterowników i obrabiarek zapewniają ochronę konfiguracji obrabiarki przed przypadkową modyfikacją. Menu zostało tak zmienione, aby ustawienia symulacji związane z projektem były wyraźnie oddzielone od ustawień obrabiarki i sterownika. Użycie zaszyfrowanych plików obrabiarki i sterownika automatycznie wyłącza menu konfiguracji obrabiarki i sterownika, a w razie potrzeby może ono zostać całkowicie usunięte z głównego menu VERICUT.

Ulepszenie narzędzia

W programie zostały uwzględnione narzędzia tokarskie z wieloma osadzeniami (takimi jak narzędzia typu ‘Flash’ lub podobnymi) – włączając definicję wielu punktów charakterystycznych. Dokonywane jest sprawdzenie położenia każdego osadzenia pod kątem poprawnej orientacji toczenia przed wykonaną obróbką. Sprawdzanie ograniczeń przejścia narzędzia ulepszono, dodając kontrolę wartości minimalnej i maksymalnej prędkości obrotowej.

Zaktualizowany interfejs CAD/CAM/PLM

Następujące interfejsy CAD/CAM/PLM zostały zaktualizowane w wersji 6.1:

Interfejs Unigraphics – łączy narzędzia z sesji UG z biblioteką narzędzi. Interfejs CATV – użytkownicy programu CATIA V5 mogą wybrać, w jaki sposób zorientować obrabianą część w symulacji VERICUT poprzez wybór tabeli odsunięć VERICUT (zero programu, odsunięcie robocze, itp.) i relacji z obrabiarką (narzędzie, centralna oś obrotu). CATV pozwala także użytkownikowi wybrać geometrię szkicu użytego do definicji kształtu w programie CATIA. Geometria ta jest następnie wykorzystana do utworzenia narzędzia w programie VERICUT. Jednostki długości użyte w programie CATIA (milimetry lub cale) są teraz automatycznie wykrywane i przekazywane do VERICUT.

Autor: TEKST: RYSZARD SKOCZYLAS