NX CAM Express przełamuje bariery

UGS światowy lider i dostawca oprogramowania i usług w dziedzinie PLM wprowadził na światowy rynek CAD/CAM nowy produkt NX CAM Express

Jeszcze do niedawna ograniczeniami przy korzystaniu z rozwiązań wyższego rzędu była wysoka cena, trudność obsługi programu i brak polskiej wersji. NX CAM Express skutecznie znosi te bariery.

RYS. 1. Element wielkogabarytowy z firmy ADBOR Kamyk k/Częstochowy

Firma UGS Corp. posiada ugruntowaną pozycję na rynku CAD/CAM. Pod względem przychodów (ponad 1.2 miliarda $ w obszarze PLM) plasuje się na 1-2 miejscu w ciągu ostatnich kilku lat. UGS jest producentem rodziny programów Unigraphics i Solid Edge oraz właścicielem kernelu Parasolid, na którym oparte są te programy. Parasolid jest licencjonowany również innym producentom oprogramowania CAD/CAM, co jest jego najlepszą rekomendacją. Obecnie ponad 4 miliony stanowisk na świecie opartych jest o technologię firmy UGS.

Moduł obróbki Unigraphics (NX CAM), wg raportu niezależnej firmy CIMdata z 2006 roku, posiada wiodącą pozycję w przemyśle narzędziowym, samochodowym i lotniczym. Liczba stanowisk modułu NX CAM zainstalowanych na świecie w firmach wynosi ponad 40 tysięcy, co wraz z blisko 30-letnią obecnością rozwiązań UGS w przemyśle stanowi niewątpliwy kapitał wiedzy i doświadczenia.

NX CAM Express jest niezależnym systemem CAM zbudowanym na bazie NX CAM, przeznaczonym do średnich i małych firm. Posiada konfiguracje dostosowane do potrzeb przemysłu produkcyjnego i narzędziowego. Umożliwia programowanie obrabiarek CNC w zakresie frezowania 2.5-5 osi (w tym HSM), wieloosiowych centrów tokarsko-frezarskich oraz wycinarek drutowych. Posiada niespotykaną w innych systemach CAM kontrolę nad ścieżką narzędzia i jakością wykonania powierzchni czerpiąc rozwiązania bezpośrednio ze sprawdzonych funkcji NX CAM.

Program jest dostosowany do pracy zarówno na Windows 32-bit oraz Windows 64-bit i Linux. Umożliwia to wydajne programowanie obróbki dużych czy skomplikowanych elementów. Sama „standardowa” wersja NX CAM Express na Windows 32-bit liczy ścieżki kilkakrotnie szybciej od innych systemów CAM. Możliwość korzystania praktycznie z nieograniczonej ilość pamięci na systemach 64-bit, pociąga za sobą dalsze przyspieszenie obliczeń, co czyni NX CAM Express wiodącym rozwiązaniem na rynku CAM.

   

RYS. 2. Interfejs operacji NX CAM Express – część z firmy KARO Śrem

NX CAM Express posiada w pełni konfigurowalny przyjazny interfejs dostosowany do potrzeb i specyfiki pracy technologa-programisty. Poza standardowymi funkcjami umożliwia dowolne kształtowanie okien dialogowych operacji obróbki – dodawanie/odejmowanie parametrów kontrolujących ścieżkę narzędzia. Parametry obróbki są reprezentowane przez ilustracje, umożliwiające łatwą interpretację i zrozumienie poszczególnych opcji obróbki.

Magazyn narzędzi i operacje obróbki obsługują złożone kształt narzędzi np. od standardowych frezów walcowych do 10- parametrowych frezów baryłkowych. Programowanie obróbki odbywa się za pomocą łatwych w obsłudze operacji przydzielonych do określonych typów obróbki. System posiada przejrzystą definicję geometrii, która podzielona jest na część obrabianą, uchwyty i półfabrykat, co zapewnia bezkolizyjność ścieżek i duży komfort pracy programisty.

Do obróbki można wskazać cały model części lub bezpośrednio powierzchnie/grupy bez konieczności definicji zakresów obróbki. Podczas generowania ścieżki system uwzględnia cały model części, aby nie dochodziło do kolizji, ale ścieżki są tworzone tylko na wybranych powierzchniach z automatycznym pozycjonowaniem styczności narzędzia. Eliminuje to znaną z innych systemów czasochłonną definicję zakresów obróbki.

W skład pakietu NX CAM Express poza określonymi możliwościami obróbki wchodzą ponadto:

  • komplet translatorów importu/exportu plików do współpracy z systemami CAD. Oprócz wczytywania plików bryłowych i powierzchniowych istnieje możliwość obróbki plików STL,
  • okienkowy kreator postprocesorów z predefiniowanymi szablonami popularnych sterowań np. Heidenhain, Fanuc, Sinumerik…,
  • moduł weryfikacji obróbki umożliwiający pełną symulację ścieżek również przy udziale bryły obrabiarki z uwzględnieniem jej kinematyki oraz na bazie zewnętrznego kodu NC.

Cena oprogramowania została dostosowana do możliwości finansowych naszych rodzimych firm. Specjalne warunki są oferowane firmom posiadającym już inny system CAM.

Poza przejrzystym i konfigurowalnym interfejsem program posiada polską wersję językową, co przy łatwości tworzenia postprocesorów i pełnych możliwości weryfikacji ścieżki stanowi niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla naszego przemysłu.

Najnowsza wersja oprogramowania oparta na NX 5.0 wprowadza szereg usprawnień do operacji obróbki. Szczegółowy opis nowości znajdą Państwo na stronie www.camdivision.pl.

Autor: TEKST I RYSUNKI: KRZYSZTOF AUGUSTYN