Bipromet optymalizuje proces projektowania w oparciu o Autodesk Product Design Suite

Autodesk poinformował, że Bipromet S.A. ujednolicił oprogramowanie w oparciu o nowe pakiety Autodesk Product Design Suite w wersji Premium i Ultimate. Celem przeprowadzonego w 2011 roku wdrożenia jest przyspieszenie i podniesienie jakości procesu projektowania.

„Przejście na rozwiązania do cyfrowego prototypowania jest dla spółki elementem budowania przewagi rynkowej. Liczymy, że zastosowanie nowych technologii Autodesk  w połączeniu z naszym doświadczeniem w projektowaniu pozwoli nam osiągnąć wyższą efektywność w tym obszarze przy jednoczesnym podnoszeniu jakości tworzonej dokumentacji projektowej” – ocenia Tadeusz Baj, prezes zarządu Bipromet S.A.

Oprogramowanie dostarczyła i wdrożyła P.A. Nova S.A., autoryzowany partner Autodesk.

Katowicki Bipromet działa w obszarze przemysłu przetwórczego metali nieżelaznych, hutnictwa, branży koksowniczej, a także w sektorze budownictwa ogólnego komercyjnego, mieszkaniowego i obiektów publicznej. Jest jednym z największych w Polsce operatorów na rynku budownictwa przemysłowego i instalacji służących ochronie środowiska w zakładach przemysłowych. Projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w szczególności instalacje odpylania gazów, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów. Bipromet notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Decyzję o zastosowaniu Autodesk Product Design Suite, zawierającego Autodesk Inventor, podjęto ze względu na funkcjonalność odpowiadającą potrzebom Bipromet, i jednocześnie możliwość łatwego przeniesienia dokumentacji, wcześniej tworzonej w standardzie DWG. Dodatkowym argumentem było powszechne stosowanie rozwiązań Autodesk w firmach współpracujących. Pakiet rozwiązań, w porównaniu z pojedynczymi produktami, oznacza z kolei łatwiejsze wdrożenie, a także niższe koszty użytkowania. Wdrożenie w blisko 100 osobowym dziale konstrukcyjnym, zrealizowano w 2011 roku.