Bardziej stylowe obudowy elementów elektronicznych

  Najnowsze próby Inclosia Solutions w dziedzinie laminowania warstwowego umożliwiają łączenie materiałów dekoracyjnych

  W ubiegłym roku firma Inclosia Solutions przedstawiła sposób włączania prawdziwego drewna, metalu, skóry lub tkaniny do części wytwarzanych na wtryskarkach. System EXO Overmolding nadaje obudowom wyrobów elektronicznych oraz innym produktom formowanym z plastiku wygląd przypominający wyrób rzemieślniczy, przy jednoczesnym uniknięciu kosztownego ręcznego wytwarzania. Teraz firma raz jeszcze poprawiła styl masowo produkowanych części.

  EXO OVERMOLDING umożliwia już dodawanie do prasowanych plastikowych części drewna, metalu lub tkaniny. Teraz technologia ta pozwala także mieszać wspomniane materiały na powierzchni jednego elementu

  Jej nowa technologia EXO Mix łączy dwa materiały dekoracyjne (lub więcej) na tej samej powierzchni części bez widocznej spoiny między nimi. – Na podstawie opinii naszych klientów doszliśmy do wniosku, że zamiast pojedynczego tworzywa pragną mieć na jednej części kombinację prawdziwych materiałów – mówi menedżer Inclosia, Tom Tarnowski.

  W celu utworzenia niewidocznego przejścia pomiędzy materiałami o różnej grubości i różnych współczynnikach liniowej rozszerzalności cieplnej – Inclosia musiała przezwyciężyć liczne techniczne przeszkody. – Aby to zapewnić, musieliśmy zdobyć naukową i technologiczną wiedzę o wszystkich naszych materiałach – mówi szef techniczny Inclosia, Mike Hus.

  Hus wyjaśnia, że musieli rozpocząć od wybrania odpowiednich klejów do spajania ze sobą materiałów EXO Mix oraz ich plastikowych podłoży. Nie chce wypowiadać się na temat użytych klejów, ale niektóre z nich są własnymi produktami macierzystej firmy Inclosia Dow Plastics. Inclosia przeprowadza obecnie testy klejów do licznych rodzajów podłoży i materiałów dekoracyjnych w różnych warunkach termicznych i środowiskowych.

    EXO Mix wymaga również zwrócenia szczególnej uwagi na sposób przycinania warstw tkaniny, drewna lub metalu – a często układania – w celu formowania wstawek w procesie wieloetapowego wtryskiwania. Hus mówi, że krawędzie pomiędzy materiałami mogą wyglądać jak doskonałe łączenie na styk przylegających materiałów i czasami tak jest. Jednakże na ogół Inclosia układa materiały dekoracyjne, formując strukturę laminatu. Stosując lasery lub precyzyjne tłoczniki, odcina się selektywnie jedną górną warstwę lub więcej, odkrywając to, co jest pod spodem.

  Aby w ostatecznym produkcie wyrównać wszystkie odkryte górne warstwy, Inclosia wykorzystuje w procesie wytłaczania sprężanie, jak również zmiany grubości ścianek plastikowego podłoża. Te same czynniki korygują również wszystkie różnice grubości pomiędzy przylegającymi materiałami dekoracyjnymi w tych przypadkach, w których wstawka ma grubość jednej warstwy.

  Tak złożone łączenie wymaga dużego nakładu pracy, jednakże opłaca się ona, gdy patrzymy na wyrób końcowy. – Schodzi on z maszyny formującej w jednym cyklu, z wszystkimi dodatkowymi autentycznymi materiałami – mówi Tarnowski.

  Joseph Ugando