Autodesk 2009 – nowa linia rozwiązań

 

W Warszawie, 5 marca 2008 r. w Hotelu Intercontinental, odbyła się Konferencja poświęcona prezentacji nowej linii rozwiązań Autodesk 2009. Spotkanie zostało zorganizowane dla grupy dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką związaną z produkcją, zarządzaniem, wprowadzaniem nowoczesnych technologii dla produkcji oraz samym oprogramowaniem.

 

Podczas swojego wystąpienia, prezes i dyrektor zarządzający Autodesk, Carl Bass przedstawił działalność firmy Autodesk, omówił wpływ oprogramowania na nowatorstwo rozwiązań oraz zaprezentował, w jaki sposób ulepszone projekty mogą zapewnić przewagę nad konkurencją.

 

Kolejnym mówcą był p. Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce. Zaprezentował on wizję firmy w obszarze innowacji projektowych oraz omówił w jaki sposób rozwiązania Autodesk zmieniają tradycyjny proces projektowania. Specjalnie zaproszonymi gośćmi, na tej Konferencji byli przedstawiciele firm, które w codziennej pracy wykorzystują oprogramowanie projektowe Autodesk.

 

Po tych interesujących przykładach zastosowania oprogramowania Autodesk w pracy, menadżerowie rozwiązań dla przemysłu, infrastruktury oraz architektury i budownictwa przedstawili trendy i nowości w poszczególnych branżach. Spotkania odbywały się równocześnie w paru tematycznie wybranych grupach. Podczas tych grupowych spotkań pokaz możliwości oprogramowania ilustrowany był „na żywo”.

Krótka charakterystyka wybranego oprogramowania Autodesk 2009:

Inventor 2009

Program Autodesk® Inventor™ jest podstawą prototypowania cyfrowego – zapewnia możliwość tworzenia dokładnych modeli trójwymiarowych, ilustrujących formę, dopasowanie i funkcjonalność konstrukcji jeszcze przed jej wykonaniem fizycznym. Linia programów Autodesk Inventor zawiera zintegrowany zestaw narzędzi do tworzenia trójwymiarowych projektów mechanicznych, tworzenia dokumentacji płaskiej, trasowania przebiegów instalacji i cyfrowej weryfikacji danych projektowych, dzięki czemu minimalizuje się konieczność budowy prototypów fizycznych. Inventor pozwala użytkownikowi na wykorzystanie już posiadanych danych w formacie DWG™ do tworzenia dokładnych trójwymiarowych modeli części, co ogranicza ryzyko utraty danych podczas ich konwersji. Pakiet zawiera program AutoCAD Mechanical umożliwiający współpracę i połączenie pomiędzy projektami 2D i 3D oraz oprogramowanie do zarządzania danymi, umożliwiające śledzenie i zarządzanie wszystkimi elementami prototypu cyfrowego.

Nowości: 

Elementy blaszane

• Style blach: można utworzyć i udostępniać style blach dla różnych materiałów i grubości arkuszy. Można też importować dane z plików tablic promieni zaginania i zarządzać nimi edytorem stylów w Inventor.

 • Łączniki do blach: wstawianie łączników typu PEM, w tym samozakleszczających się nakrętek, nakrętek wtłaczanych, elementów i tulejek dystansowych w konstrukcjach blaszanych.
 • Nazwane orientacje rozwinięć: poszczególne orientacje rozwinięć można wiązać z różnymi elementami generatora iPart.
 • Rysunki rozwinięć: można szybko tworzyć rzuty różnych rozwinięć znajdujących się w iPart niezależnie od stanu elementu blaszanego zapisanego w iPart.

Wydajność i możliwości

 • Pełna zgodność z komputerami 64 bitowymi: Inventor 2009 dostarczany jest w wersji 32 i 64 bitowej, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni wykorzystywać możliwości stwarzane przez nowe komputery 64 bitowe. Instalator samoczynnie instaluje wersję 64 bitową jeżeli wykryje 64 bitową wersję systemu operacyjnego Windows XP lub Windows Vista. Dzięki tej wersji użytkownicy mogą teraz bez obaw podejmować się znacznie większych projektów mając pewność, że poradzą sobie z ogromnymi liczbami elementów i nie napotkają na ograniczenia pamięci do 3 GB występujące w systemach 32 bitowych.
 • Optyczna sygnalizacja wykorzystania pamięci fizycznej: można ją ocenić jednym rzutem oka. Przy ogromnym wzroście pamięci wirtualnej dostępnej w komputerach 64 bitowych, użytkowników bardziej interesuje wykorzystanie pamięci fizycznej. W systemach 64 bitowych wskaźnik pokazuje wykorzystanie pamięci fizycznej, czyli RAM.
 • Optymalizacja pod kątem rozszerzonego zestawu poleceń SSE2: Inventor 2009 zoptymalizowano tak, by wykorzystywał rozszerzony zestaw poleceń SSE2 dostępnych w procesorach Pentium 4, AMD Athlon 64 i AMD Opteron. Zależnie od rodzaju działań, optymalizacja pozwala na poprawę wydajności w zakresie od 5 do 15%.
 • Harmonogram zadań – obsługa wielu procesów: przetwarzanie wsadowe można wykonywać szybciej dzięki wykorzystaniu obsługi wielu procesów przez Harmonogram zadań. Pozwala on na jednoczesne wykonywanie maksymalnie szesnastu procesów.

Projektowanie zespołów

 • Dzięki możliwości stosowania substytutów podzespołów, można operować podzespołami mniej obciążającymi komputer, ale w dalszym ciągu dokładnie odwzorowującymi właściwości wagowe, w tym środek ciężkości, wiązania i zestawienie materiałowe. Elementu zastępczego można użyć, gdy nie jest potrzebny dostęp do pełnego podzespołu, ale w potrzebna jest wiedza o tym, jak współpracują ze sobą poszczególne elementy i podzespoły. Elementy zastępcze mogą być przywoływane z poziomu foldera „Poziom szczegółowości”, tak że można się szybko przełączać pomiędzy widokiem Elementu zastępczego a dowolną inną reprezentacją LoD.
 • Narzędzie Derived Part ma teraz tryb pracy w mniejszej pamięci, tak że substytuty oparte na częściach pochodnych zajmują jeszcze mniej pamięci.
 • Ulepszone wiązania kątowe: w funkcji Angle Constraint można teraz użyć opcji Explicit Reference Vector określającej jednoznacznie kierunek ruchu i pozwalającej na lepszą kontrolę nad zachowaniem się części ruchomych, takich jak sworznie czy zawiasy
 • GripSnap Move and Rotate: nowe narzędzie GripSnap łączy w sobie uniwersalność, prostotę obsługi i dokładność, dzięki którym użytkownik może łatwo eksperymentować z różnymi konfiguracjami na początkowych etapach określania konstrukcji.

Symulacja dynamiczna

 • Przekładnie zębate: przy użyciu akceleratora projektowania można tworzyć przekładnie zębate, a dynamiczne środowisko symulacyjne automatycznie wstawi osie i zainicjalizuje parametry sprawności, kąta pochylenia i kąta nacisku.
 • Ulepszenie Output Grapher: możliwość analizowania sił i momentów w różnych układach odniesienia, tworzenie dodatkowych przebiegów bez konieczności powtarzanie symulacji i szybkiego określania punktów działania uderzeń.
 • Wyjście do Inventor Studio: możliwość zwiększenia realizmu animacji wykonywanych w Studio poprzez renderowanie wyników symulacji dynamicznych. Użycie polecenia Create Studio Animation powoduje automatyczne przeniesienie wszystkich parametrów symulacji do środowiska Studio.

Współpraca

 • Rdzenne translatory: usprawniają prace z projektami wymagającymi otwierania plików w formatach innych systemów projektowych. Ułatwiają współpracę z klientami i zespołami produkcyjnymi, którym dane projektowe są potrzebne w innych formatach plików. Inventor 2009 zawiera rdzenne translatory wprowadzone dla Inventora w Autodesk Labs w 2007 roku.

Generator siatki

 • Przekroje definiowane przez użytkownika: nowe narzędzie do opracowywania kształtów siatek (Frame Shape Authoring) umożliwia definiowanie i publikowanie profili opracowanych przez użytkownika. Narzędzie to daje pełną kontrolę nad danymi, jakie będą wyświetlane w interfejsie generatora siatki.
 • Multi-Select: możliwość wstawienia wielu elementów siatki jedną operacją oszczędza czas. Można też pracować nad całą zawartością szkicu wybrawszy tryb przeglądania szkiców.

Menedżer rysunków

 • Crop View: możliwość szybkiego tworzenia wyrwań w rysunku, kiedy na przykład trzeba pokazać tylko jedną stronę części symetrycznej, albo mniejszy element większej części lub zespołu; umożliwia tworzenie okienek o kształcie prostokątnym, okrągłym i wielokątnym bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.
 • Wyświetlanie przecinających się krawędzi: nowa opcja wyświetlania kolizji (Display Interference) w oknie Widok w zakładce Opcje wyświetlania włącza obliczanie kolidujących krawędzi, tak że nie trzeba już ich potem wrysowywać narzędziami do szkicowania.
 • Filtry wykazów części: oszczędność czasu przy tworzeniu wykazów części dzięki możliwości sterowania ich zawartością bez konieczności kasowania poszczególnych wierszy.
 • Lepsza rozdzielczość wydruków widoków cieniowanych: można tworzyć rysunki o wysokiej rozdzielczości zawierające obszary cieniowane nawet nie mając modelu trójwymiarowego części lub zespołu.

Nawigacja 3D

 • View Cube: narzędzie View Cube zapewnia większą kontrolę nad domyślnymi rzutami w środowiskach modelowania i kreślenia i zastępuje szklany sześcian małą kostką umieszczoną w rogu ekranu, zapewniającą szybszy dostęp do standardowych rzutów.

Publikowanie

 • Format DWFx: umożliwia partnerom z innych firm przeglądanie rysunków bez użycia specjalnych przeglądarek czy wtyczek do przeglądarek.
 • Wydajność DEF: umożliwia szybsze publikowanie DWF. Po wybraniu nowej opcji Express, Inventor wykorzysta aktywne ustawienia graficzne bez ponownego przeliczania każdego jego elementu.

AutoCAD Mechanical 2009

Program AutoCAD® Mechanical™ to wersja programu AutoCAD opracowana dla inżynierów mechaników. Zawiera pełną funkcjonalność AutoCAD plus kompleksowy zestaw narzędzi przyśpieszających projektowanie układów mechanicznych. AutoCAD Mechanical automatyzuje wiele typowych zadań, takich jak generowanie elementów maszynowych, wymiarowanie i tworzenie zestawień materiałowych. Umożliwia kreślenie rysunków zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami i zawiera bibliotekę ponad 700.000 elementów standardowych. Pozwala kreślarzowi szybko i łatwo rysować szczegóły i dokumentować prototypy cyfrowe utworzone w Autodesk Inventor. AutoCAD Mechanical zwiększa konkurencyjność używających go projektantów oszczędzając im wiele godzin żmudnej pracy, które mogą teraz poświęcać na działania twórcze, a nie na rozwiązywanie problemów z organizacją pracy. Nowości:

Łatwość użytkowania i nauki

 • Klasyczny interfejs użytkownika AutoCAD®: Najczęściej używanych poleceń programu AutoCAD Mechanical posiadają dodatkowe informacje opisowe dostępne w postaci dymków podpowiedzi pojawiających się przy najechaniu kursorem na polecenie.
 • Zarządzanie warstwami: możliwość adaptacji ustawień warstw AutoCAD na warstwy AutoCAD Mechanical i definiowania warstw mechanicznych. Uaktualniona funkcjonalność łączy teraz właściwości AutoCAD Mechanical ze stylami do których są przyzwyczajeni użytkownicy AutoCAD.
 • Palety właściwości: użytkownik ma teraz możliwość korzystania z nowych palet właściwości w AutoCAD, które pozwalają na pełną indywidualizację symboli w AutoCAD Mechanical.
 • Ścieżki plików w Windows Vista: ścieżki do folderów zawierających pliki konfiguracyjne zmieniono tak, by działały zgodnie ze specyfikacją kontroli dostępu do kont użytkowników Windows Vista.

Kreślenie zgodne z normami i biblioteki części

 • Znormalizowane symbole: skomplikowane symbole spoin, chropowatości powierzchni i opisów można zapisywać w bibliotekach i ponownie wykorzystywać bez konieczności każdorazowego konfigurowania parametrów.
 • Międzynarodowe normy kreślarskie: AutoCAD Mechanical obecnie spełnia normę GOST od poczynając grubości kreski i wielkości czcionki, aż do specyficznych symboli i procedur określonych w normie GOST.
 • Ulubione części standardowe: przy dostępie do ponad 700.000 standardowych części i elementów, nowa „Lista ulubionych” może znacznie skrócić czas wstawiania w rysunki standardowych części i rozwiązań.

Narzędzia zwiększające wydajność projektowania i kreślenia

 • Skojarzone ukrywanie bloków: funkcja AMSHIDE może być teraz używana na obiektach niestrukturalnych, w tym blokach i nie wymaga włączenia struktury mechanicznej.
 • Ustawianie właściwości obiektów: okno dialogowe Ustawienia obiektów, definiujące jak AutoCAD samoczynnie kreśli obiekty, została przeprojektowana pod kątem większej użytkowości.
 • Wspomaganie wymiarowania: Interfejs Super wymiarowanie przeprojektowano pod kątem użytkowników AutoCAD. Opcje dostępne z wiersza poleceń przeorganizowano tak, aby były wyraźniej widoczne różne rodzaje wymiarów, które można tworzyć poleceniem AMPOWERDIM. 

Informacje o firmie Autodesk

Firma Autodesk to światowy lider wśród producentów oprogramowania do projektowania 2D i 3D dla klientów z branży produkcyjnej, budowlanej, konstrukcyjnej, medialnej i rozrywkowej. Od momentu wprowadzenia na rynek oprogramowania AutoCAD w 1982 roku firma Autodesk przygotowała najbogatszą ofertę najnowocześniejszych rozwiązań do cyfrowej obróbki prototypowej, dzięki której klienci mogą sprawdzić skuteczność działania swoich pomysłów przed wprowadzeniem ich w życie. Firmy z listy Fortune 1000 korzystają z narzędzi firmy Autodesk, które umożliwiają tworzenie wizualizacji, symulacji i analiz rzeczywistych parametrów już na etapie projektu. Więcej informacji na temat firmy Autodesk można znaleźć pod adresem http://www.autodesk.pl/