Zortrax z dofinansowaniem na nową drukarkę 3D

  2,8 mln zł to kwota dofinansowania, przyznana spółce Zortrax przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Dotacja zostanie przeznaczona na prace nad stworzeniem nowej drukarki 3D, operującej w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów (FFF). Nowe urządzenie zapewni warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych, które umożliwią wydruk elementów o podwyższonej odporności m.in. na wysokie temperatury, czy tarcie. W ten sposób Zortrax chciałby zagospodarować kolejne nisze w obrębie globalnego rynku druku 3D. 

  Całkowita wartość projektu wynosi 4,3 mln zł. Zortrax z własnych środków zainwestuje 1,5 mln zł.  Projekt obejmuje powstanie prototypu przedwdrożeniowego. Umowa zawarta z NCBiR obowiązuje do końca września 2018 r. 

  Dotacja została przyznana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo eksperymentalne prace rozwojowe.  O dofinasowanie mogły ubiegać się firmy z sektora MŚP.

  Rynek druku 3D rozwija się niezwykle dynamicznie. Chcemy nadal wyznaczać trendy w segmencie desktopowym i utrzymać stabilne tempo wzrostu, dlatego też poszerzamy nasze portfolio produktowe o innowacyjne rozwiązania, powiedział Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax S.A. Jestem przekonany, że projekt, który zostanie przeprowadzony dzięki dofinansowaniu z NCBiR będzie kolejnym kamieniem milowym w historii naszego rozwoju.

  Zortrax konsekwentnie rozbudowuje swoją ofertę produktową. W czerwcu tego roku firma wprowadziła na rynek drukarkę 3D Zortrax Inventure. Ta desktopowa drukarka 3D umożliwia wydruk z jednoczesnym zastosowaniem dwóch różnych materiałów – bazowego oraz podporowego, który jest wymywalny w wodzie –  i łączy w sobie elementy dostępne dotychczas jedynie w bardzo kosztownych industrialnych rozwiązaniach.

  Dotychczas realizowana strategia rozwoju Spółki znalazła odzwierciedlenie w postaci wzrostu udziałów Zortrax w globalnym rynku sprzedaży drukarek 3D, w kategorii desktop. Wg Raportu „3D Printing Market 2016” firmy konsultingowej Deloitte, Zortrax w 2015 miał już 2% udział w globalnym rynku sprzedaży desktopowych drukarek 3D. Z kolei wg globalnego raportu 3D HUBS za Q2-2017 drukarka Zortrax M200 zdobyła 2 miejsce w Europie (4,1 %) i 3 miejsce (3,9%) w rejonie Azji i Pacyfiku po względem udziałów w rynku. 

  Źródło i zdjęcia: Zortrax