Boeing i Dassault Systèmes ogłosiły rozszerzenie współpracy

  Boeing rozszerza wykorzystanie rozwiązań Dassault Systemes o platformę 3DEXPERIENCE w zakresie Zarządzania Operacjami Produkcyjnymi (MOM) oraz Zarządzania Cyklem Życia Produktu (PLM).

  Firmy Dassault Systèmes i Boeing poinformowały o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy, w ramach której Boeing wdroży platformę 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes. Do tej pory firma korzystała z różnych produktów Dassault Systèmes do realizacji swoich projektów z zakresu lotnictwa cywilnego, wojskowości i programów kosmicznych.

  Decyzja o wyborze Dassault Systèmes zapadła w wyniku przeprowadzenia szczegółowego procesu selekcji, uwzględniającego rygorystyczną analizę technicznych i funkcjonalnych możliwości platformy, a także kosztów i korzyści, jakie generuje ona dla biznesu w perspektywie całego łańcucha wartości. Wdrożenie przez Boeing platformy 3DEXPERIENCE będzie odbywało się etapami i obejmie następujące rozwiązania branżowe dedykowane rynkowi lotnictwa i obronności: „Winning Program”, „Co-Design to Target”, „Ready for Rate”, „Build to Operate” i „License to Fly”. W efekcie, w skali całego przedsiębiorstwa zwiększone zostaną możliwości współpracy w środowisku cyfrowym, a także możliwe będzie usprawnienie procesów projektowania, procesów inżynieryjnych, analiz, planowania i realizacji produkcji.

  „Firma Dassault Systèmes jest dumna z możliwości współpracy z firmą Boeing, która wkracza w kolejny wiek innowacji u boku z partnerem, któremu ufa. Boeing nie tylko jest liderem na swoim rynku, ale również inspiruje i wpływa na postęp technologiczny wszystkich branż, będących częścią współczesnej gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa,” powiedział Bernard Charlès, Vice Chairman i CEO, Dassault Systèmes. „Znajdujemy się w punkcie zwrotnym epoki przemysłowej,  w którym kolejny raz rewolucjonizujemy przemysłowe standardy i sposoby działania. Równoległa wymiana danych pomiędzy wirtualnymi i rzeczywistymi operacjami przekształci dotychczasowy ‘łańcuch wartości dodanej’ w ‘łańcuch tworzenia wartości’. Całe, ‘rozszerzone’ o operacje wirtualne przedsiębiorstwo będzie mogło nieustannie mierzyć i kontrolować procesy biznesowe dla osiągnięcie jak największej efektywności i maksymalizacji potencjalnego wzrostu. Tak właśnie definiuje się ‘biznes w erze budowania doświadczeń’”.

  Platforma 3DEXPERIENCE może realnie wpłynąć na redukcję kosztów integracji i wsparcia, zwiększyć produktywność, wspomóc procesy innowacyjności, a także pomóc we wprowadzeniu najlepszych praktyk w procesach, standaryzując działania na przestrzeni całego łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Platforma 3DEXPERIENCE nie tylko oferuje symulacje produktów i procesów w wirtualnym świecie, ale umożliwia również szybkie wykrycie i eliminację potencjalnych zagrożeń i problemów jakościowych przed etapem produkcji. Współdzielone i ujednolicone źródło danych platformy, na jakim oparte są wszystkie aplikacje, dostarcza w czasie rzeczywistym wiarygodnych i gotowych do wykorzystania w procesie produkcji informacji. Dodatkowo, umożliwia nieprzerwaną komunikację wszystkich działów firmy, a także ich dostawców – także w odniesieniu do różnych generacji produktów. Tak osiągnięta cyfrowa ciągłość procesów ma przełożenie na polepszenie jakości danych i możliwości ich analizy.

  „Decyzja o wdrożeniu platformy 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes jest jednym

  z najważniejszych kamieni milowych w realizowanej przez Boeing transformacji cyfrowej. Pełniąc rolę cyfrowego aktywatora, dostarcza rozwiązań z zakresu projektowania i produkcji, które będą paliwem napędowym dla  drugiego wieku istnienia naszej firmy,” powiedział Ted Colbert, Chief Information Officer i Senior Vice President of Information Technology & Data Analytics, Boeing. „Podstawową wartość rozszerzonego partnerstwa stanowi obustronne dążenie do transformacji sposobu, w jaki Boeing łączy, chroni, poznaje i inspiruje świat.”

  Źródło i zdjęcia: Dassault Systèmes