Złoty Medal PASATA M w Paryżu

Opracowana w ITI EMAG przenośna iskrobezpieczna aparatura sejsmiczna PASAT M została nagrodzona Złotym Medalem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „Concours-Lepine” (Paryż,  30 kwietnia – 9 maja 2010 r.).

Targi „Concours-Lepine” są jednym z najstarszych wydarzeń wystawienniczych we Francji. Tegoroczna edycja mogącej pochwalić się ponadstuletnią historią imprezy odbyła się w Paryskim Centrum Wystawienniczym Porte de Versailles, a honorowy patronat nad nią objął prezydent Francji, Nicolas Sarkozy.

W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 500 wynalazków z 14 krajów (w tym 31 z Polski), które były prezentowane na stoiskach indywidualnych oraz w pawilonach narodowych i branżowych. Innowacje oceniało 47 jurorów – ekspertów reprezentujących wszystkie branże i dziedziny prezentowane na targach, a kryteriami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nagrodach były: poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań oraz sposób prezentacji i efektywność promocyjno-marketingowa.

Ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 8 maja 2010 r. W czasie uroczystości prezes jury podkreślił bardzo wysoki poziom polskich wynalazków, profesjonalne przygotowanie ekspozycji i prezentacji wynalazków przed jury. W uroczystości wzięło udział wielu gości honorowych reprezentujących m.in.: Prezydenta Francji oraz Ministrów Nauki, Przemysłu, Prefekta Policji i Międzynarodową Organizację Własności Intelektualnej OMPI. 

Opracowana w ITI EMAG przenośna iskrobezpieczna aparatura sejsmiczna PASAT M umożliwia pomiar, gromadzenie oraz cyfrowe przesyłanie (do dalszego przetwarzania) danych sejsmicznych. Za jej pomocą można m.in. określać naprężenia w górotworze i ich zmiany w czasie i przestrzeni, wyznaczać niejednorodności geologiczne przed eksploatacją, wyznaczać parametry opisujące właściwości fizyczne górotworu oraz badać grunt przed rozpoczęciem robót budowlanych. We wrześniu br. PASAT M zdobył Nagrodę Główną w kategorii „Poprawa bezpieczeństwa” w towarzyszącym Międzynarodowym Targom Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego “Katowice 2009” konkursie „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych”.

W listopadzie br. nagrodzono go Srebrnym Medalem w konkursie „Brussels Eureka” towarzyszącym 58. Targom „BRUSSELS INNOVA 2009”. Aparaturę kupiły i wdrożyły m.in. dwa instytuty naukowe (z Moskwy i Pekinu).