Zespół mechaniczny zapobiega urazom kręgosłupa szyjnego spowodowanych szarpnięciem

  Firma Lear Corp. stosuje system mechaniczny wykorzystujący do montażu wykonane na zamówienie oprzyrządowanie, aby spełnić nowoustanowione normy dotyczące systemów bezpieczeństwa zagłówków, wymagane przez Insurance Institute for Highway Safety, Program Testów Zderzeniowych Drogowych Samochodów (European New Car Assessment Program) i Federal Motor Vehicle Safety Standard – FMVSS 202a.

  System mechaniczny został opracowany we współpracy z konstruktorami z firmy Avdel. Podczas zderzeń tylnych, pasażer zostaje wgnieciony w siedzenie, co uruchamia mechanizm, który powoduje, że zagłówek przesuwa się do góry i w przód, chroniąc głowę pasażera – wyjaśnia R. A. Karby, konstruktor w firmie Avdel. Błyskawiczny czas reakcji zmniejsza znacznie siłę uderzenia i stopień przemieszczenia się szyi osoby znajdującej się w pojeździe.

  Jedną z kluczowych cech tego mechanizmu jest wysoce powtarzalny charakter procesu, który składa się z trzech części: rama zagłówka w kształcie harfy i dwa małe tłoczone, stalowe wsporniki z plastikowymi tulejami. Wsporniki stanowią główny element, który umożliwia przesuwanie zagłówka w górę i do przodu. Zadaniem tulei jest tłumienie hałasu i terkotu w czasie pracy samochodu.

  Trzy mechaniczne części tworzą szkielet nowego systemu zagłówków firmy Lear.

  Karby wyjaśnia, że pięć czujników zapewnia dokładny i prawidłowy montaż. Przykładowo, czujniki monitorują i równoważą siłę i odstępy między otworami wbijanych nitów. Jeśli otwór jest zbyt duży, brakuje wspornika, lub jeśli jakaś część jest uszkodzona, system wykryje problem i nie zainicjuje procesu – tłumaczy Karby. Inne czujniki sprawdzają obecność plastikowych tulei. Jeżeli wszystkie parametry procesu mieszczą się w granicach obowiązujących norm, element przewidziany do stosowania zostaje ostemplowany godziną i datą i może być zarchiwizowany celem późniejszego wykorzystania dla uzyskania informacji – twierdzi Karby.

  Stanowisko robocze używa stalowych nitów zrywalnych firmy Avdel Stavex o wyjątkowej, sfałdowanej strukturze, która zapewnia szeroki zakres chwytu umożliwiający swobodne tworzenie się pęcherzyków z tyłu elementu. Duża wytrzymałość na ścięcie lub na rozciąganie nitu zmniejsza potrzebę użycia kilku urządzeń zaciskających uchwyt.

  Proces montażu trwa około 22 sekundy. Pierwszym samochodem, w którym system ten zostanie wykorzystany, będzie Cadillac.