Zastosowania

  NAZWA PROGRAMU

  DEDYKOWANE ZASTOSOWANIA

  Alibre Design (FEA/FEV)

  przemysł maszynowy, budowlany, chemiczny, lotniczy, kosmiczny i inne

  Alibre Design (CAD)

  konstrukcje maszyn i urządzeń, projektowanie mebli, projektowanie elementów blaszanych

  ANSYS

  obliczenia, symulacje dowolnego zjawiska

  Ansys Design Space for Solid Edge

  obliczenia wytrzymałościowe

  ArCon+

  program ArCon wspomaga projektowanie architektoniczne. W ArConie można stworzyć zarówno wirtualizacje całego budynku, wnętrza pomieszczenia, jak i narysować wstępną dokumentacje techniczną i sporządzić kosztorys

  AutoCAD Mechanical

  projektowanie mechaniczne i około mechaniczne 2D

  Autodesk Inventor Professional

  projektowanie mechaniczne i około mechaniczne 3D oraz symulacje

  Autodesk Inventor Series

  projektowanie mechaniczne i około mechaniczne 3D

  BLANKNEST

  optymalizowanie rozmieszczenia wycinanych elementów na arkuszu blachy

  CATIA

  przemysł samochodowy, lotniczy, maszynowy, AGD; wytwarzanie (CAM); analizy inżynierskie (MES); budowanie Baz Wiedzy (KnowledgeWare)

  COSMOS

  analizy MES, przemysł maszynowy, formierstwo i narzędziownie, przemysł metalowy, przemysł zbrojeniowy i lotniczy, motoryzacja i transport, produkty konsumenckie, wzornictwo i projektowanie, meblarstwo, hydraulika, pneumatyka, aparatura próżniowa, przemysł morski i stoczniowy, aparatura medyczna, aparatura pomiarowa, przemysł elektroniczny i elektrotechniczny

  DELCAM

  narzędziownie (formy, tłoczniki, narzędzia specjalne), produkcja specjalna (trudna kształtowo, lub bardzo odpowiedzialna jakościowo)

  duoCAD

  program duoCAD przeznaczony jest dla tworzenia płaskiej (2D) dokumentacji technicznej – całej branży budowlane

  EdgeCAM

  program umożliwia generowanie kodów obróbczych na dowolne rodzaje sterowań obrabiarek numerycznych: frezarek 2-5 osi, tokarek 2-4 osi + C&Y&B + podwrzeciona, centr obróbczych, wycinarek 2-4 osi

  ELCAD, Aucoplan, Engineering Base, Ruplan

  program dla branży elektrotechniki, automatyki, energetyki

  Fastform Advanced

  pełna stymulacja procesu tłoczenia

  FDBES – Coolpack

  wspomaga projektowanie instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji i klimatyzacji w środowisku AutoCADa. Program przyspiesza rysowanie instalacji, automatyzuje proces numeracji, wymiarowania oraz umieszczania tabel informacyjnych o zastosowanych elementach, umożliwia dynamiczne zarządzanie zestawieniami elementów, pomaga w doborze przekroju rurociągów przez wyliczanie prędkości przepływu i strat hydraulicznych lub pracuje w trybie automatycznego doboru średnic rurociągów, dobiera nastawy zaworów równoważących oraz wylicza autorytety zaworów regulacyjnych

  FDBES – Heatpack

  wspomaga projektowanie instalacji ciepła technologicznego- grzewczych w środowisku AutoCADa. Program przyspiesza rysowanie instalacji, automatyzuje proces numeracji, wymiarowania oraz umieszczania tabel informacyjnych o zastosowanych elementach, umożliwia dynamiczne zarządzanie zestawieniami elementów, pomaga w doborze przekroju rurociągów przez wyliczanie prędkości przepływu i strat hydraulicznych lub pracuje w trybie automatycznego doboru średnic rurociągów, dobiera nastawy zaworów równoważących oraz wylicza autorytety zaworów regulacyjnych

  DBES – Smokepack

  wspomaga projektowanie wentylacji oddymiających w środowisku AutoCADa Program przyspiesza rysowanie instalacji, automatyzuje proces numeracji, wymiarowania oraz umieszczania tabel informacyjnych o zastosowanych elementach, umożliwia dynamiczne zarządzanie zestawieniami elementów Pomaga w doborze przekroju kanałów przez automatyczne wyliczanie prędkości przepływu powietrza, umożliwia deÞ niowanie na rysunku dróg ewakuacyjnych budynku jako stref wentylacji oddymiającej, oblicza wymaganą wydajność powietrza wentylacji oddymiającej, a na podstawie zdeÞ niowanych stref – wykonuje schemat dróg ewakuacyjnych

  FDBES – Ventpack

  wspomaga projektowanie wentylacji i klimatyzacji w środowisku AutoCADa. Program przyspiesza rysowanie instalacji, automatyzuje proces numeracji, wymiarowania oraz umieszczania tabel informacyjnych o zastosowanych elementach, umożliwia dynamiczne zarządzanie zestawieniami elementów, pomaga w doborze przekroju kanałów przez automatyczne wyliczanie prędkości przepływu powietrza

  GEMS

  system CAD/CAM/CAE do projektowania oraz generowania ścieżek, narzędzia dla wycinarek (laser, plasma, woda), automatyczne ułożenie detali na arkuszu blach (nesting), zarządzanie arkuszami częściami, analiza kosztów wykonania

  HiCAD next 2005

  poprzez system nakładek – rozwiązanie dla wielu gałęzi przemysłu

  HyperMill

  system CAD/CAM do projektowania oraz generowania ścieżek, narzędzia dla frezarek od 2–5 osi z zaawansowanymi strategiami obróbki

  INTERsoft IntelliCAD

  przeznaczony jest dla wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej – w branży budowlanej

  iOMO

  interCAD OMO to specjalistyczna aplikacja do obsługi infrastruktury drogowej w zakresie inżynierii ruchu Umożliwia zarówno zarządzanie siecią dróg, jak i tworzenie dokumentacji w tym zakresie

  Konstruktor Studio

  projektowanie budowlane i konstrukcyjne

  MicroFe

  projektowanie budowlane i konstrukcyjne

  Mold Adviser

  symulacja przebiegu procesu wtrysku tworzyw termoplastycznych, wspomaganie projetkowania forum

  MSC visualNastran 4D

  analiza kinematyczna, analiza MES, dynamiczna stymulacja zlożeń, wykrycie i likwidacja kolizji, analiza naprężeń podczas ruchu mechanizmu, tworzenie animacji uwzględniajacych zjawiska fizyczne, testowanie układów sterowania

  NC SIMUL

  symulacja i weryfikacja obróbki na obrabiarkach CNC (3- do 5-osi); weryfikacja postrocesorów

  PART ADVISER

  symulacja przebiegu procesu wytrysku tworzyw termoplastycznych, weryÞ kacja technologiczności wypraski

  PCschematic ELautomation

  projektowanie w branży automatyki, elektryki oraz instalacji elektrycznych itp

  Plato

  projektowanie budowlane i konstrukcyjne

  Pro|ENGINEER

  pełen zakres zastosowań w inżynierii mechanicznej

  R3D3 = Rama 3D

  projektowanie budowlane i konstrukcyjne

  SMARTEAM

  zarządzanie cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management) oraz integracja zasobów inżynierskich baz danych różnorodnych systemów CAD/CAM/CAE (np CATIA, UGS, Pro/E, SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD, A/Inventor), dokumentów biurowych (np. MS OfÞ ce, PDF, BMP), systemami bazodanowymi oraz systemami klasy ERP/MRP (np. SAP, BAAN)

  SOLID DYNAMICS

  analizy dynamiczne, generowanie warunków brzegowych dla analiz wytrzymałościowych

  Solid Edge

  przemysł maszynowy, wzornictwo przemysłowe, projektowanie elementów z tworzyw sztucznych, projektowanie elementów mechanicznych i form wtryskowych, projektowanie maszyn i urządzeń

  SolidWorks & SolidCAM

  projektowanie 3D, generowanie programów NC dla frezowania 2–5 osi, toczenia, wycinania drutowego, przemysł maszynowy, formierstwo i narzędziownie, przemysł metalowy, przemysł zbrojeniowy i lotniczy, motoryzacja i transport, produkty konsumenckie, wzornictwo i projektowanie, meblarstwo, hydraulika, pneumatyka, aparatura próżniowa, przemysł morski i stoczniowy, aparatura medyczna, aparatura pomiarowa, przemysł elektroniczny i elektrotechniczny

  SolidWorks Office Premium

  projektowanie 3D, analizy MES

  SPRUTCAM

  programowanie maszyn sterowanych numerycznie (CNC) . generowanie kodu CNC

  Unigraphics

  projektowanie i wytwarzanie elementów mechanicznych i form wtryskowych