Wzornictwo w 2005 roku

    Czy w polskim wzornictwie wydarzyło się w roku 2005 coś szczególnego?

    Tak. Z pewnością bardzo znaczącym wydarzeniem było rozpoczęcie działalności przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Zrealizowana przy pomocy środków unijnych imponująca inwestycja, po roku działania nie pozostawia wątpliwości, że jest miejscem, w które warto inwestować. Zajmujący się promocją sztuki, turystyki i wzornictwa ośrodek przyciąga tłumy gości z regionu i z całej Polski. Dzięki programowi „Śląska Sieć na Rzecz Wzornictwa” w Cieszynie zorganizowano 9 wystaw, 7 konferencji i 3 warsztaty dla projektantów i producentów, tworzona jest baza danych projektantów i producentów z regionu śląskiego, w przygotowaniu jest pierwsza edycja konkursu na dobrze zaprojektowany produkt „Śląska Rzecz”. Zamek skutecznie zajmuje się nie tylko promocją wzornictwa, lecz także pokazywaniem, że dziedzina ta obok wartości kulturowych ma ścisły związek z techniką i przedsiębiorczością. Doskonale ilustrowała to pokazująca polskie urządzenia i produkty fińskiej firmy Fiskars wystawa „Narzędzia”, oraz towarzyszące jej seminarium, w którym m. in. wziął udział projektant roku 2005 w Finlandii Olavi Linden. Wiele wspaniałych rzeczy dzieje się w Cieszynie. Nie wszyscy związani z wzornictwem odwiedzili w minionym roku leżące na polsko-czeskiej granicy miasto, ale choć dojazd tam nie jest łatwy, to ci, którzy raz się zdecydowali, wiedzą jak ważne stało się to miejsce dla polskiego wzornictwa.

    Innym istotnym wydarzeniem było nawiązanie rozmów na temat wzornictwa z władzami. Było to możliwe dzięki sukcesom odniesionym przez wystawy polskiego wzornictwa prezentowane za granicą pod koniec 2004 roku. Zorganizowana przy pomocy Instytutu Adama Mickiewicza na Biennale Projektowania w St. Etienne ekspozycja „Wobec konsumpcji” zdobyła główną nagrodę, a prezentacje „Made in Poland” we Frankfurcie, oraz „Design PL” w Budapeszcie miały świetne recenzje i wzbudziły duże zainteresowanie zwiedzających. Te wydarzenia umożliwiły pozyskanie środków na organizację skierowanej do decydentów, producentów i mediów konferencji mającej pokazać, jaką rangę posiada wzornictwo za granicą i jakie korzyści przynosi gospodarce najbardziej konkurencyjnych krajów. Konferencja pod nazwą „Wzornictwo – kultura i gospodarka” odbędzie się 20–21 stycznia 2006 roku w Warszawie. Wśród postulatów organizatorów znajdują się wpisanie wzornictwa do Narodowego Planu Rozwoju i uznanie go za istotny czynnik innowacyjności, reaktywacja Rady Wzornictwa, utworzenie Centrum Designu w Warszawie, oraz udzielenie większego wsparcia materialnego ośrodkom akademickim kształcącym projektantów. Ich poziom merytoryczny nie ustępuje obecnie analogicznym uczelniom zagranicznym, jednak brak dostępu do nowoczesnych urządzeń zwłaszcza CAD – CAM może sprawić, że nasze szkolnictwo zostanie w tyle. Pozytywnym wydarzeniem w tej dziedzinie było rozpoczęcie w 2005 i kontynuacja w 2006 roku współpracy warszawskich wydziałów SiMR Politechniki i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych. ASP w Warszawie i Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych są w trakcie przygotowań do planowanej w Warszawie na październik 2006 konferencji Stowarzyszenia CUMULUS, skupiającego ponad 80 wiodących uczelni projektowych ze świata. W trakcie konferencji planowane są wydarzenia towarzyszące, takie jak wystawa studencka w Kordegardzie na Krakowskim Przedmieściu, oraz wystawa polskiego wzornictwa w auli i na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej. Wygląda na to, że 2006 rok może być bardzo istotny dla wzornictwa w Polsce.