Wszyscy wiedzą…

    PLM w ostatnim czasie robi niezwykłą furorę. Można powiedzieć, że jest trendy. Stał się na tyle popularny, że większość Klientów z polskiego przemysłu nie wymaga już tłumaczenia terminu. Wszyscy wiedzą co to jest PLM. Ale z pewnością nie jest to jednolity i spójny obraz

    Trudno się dziwić, skoro dzisiaj każdy dostawca rozwiązań CAx oferuje swoją wersję PLM lub przynajmniej dla nowoczesności używa tego terminu w reklamie swoich rozwiązań. Niektórzy wręcz twierdzą, że tylko oni to PLM. Z drugiej strony, na rynku liczy się już niewielu dostawców średnich i zaawansowanych rozwiązań CAx. I analizując aktualną sytuację należy spodziewać się kolejnych przetasowań. Jeżeli bowiem, ktoś Państwu oferuje nowy samochód oraz „niby” nowoczesny w cenie 10-letniego, to jest to jednoznaczna informacja o szybkiej chęci wyprzedaży i zaniechaniu rozwoju oferowanego produktu. Czyżby o jednego dostawcę mniej? A więc, przed nami kolejny krok w kierunku budowania precyzyjnej wizji rozwiązań PLM. Przekornie można rzec, że im mniej dostawców tym większe zrozumienie oferowanego rozwiązania. Jest jeszcze druga strona dostawców coraz bardziej modnego PLM. To dotychczasowi dostawcy rozwiązań ERP. Niektórzy z nich w duchu nowoczesności, ale z pewnością także z rosnącej potrzeby rynku, rozszerzyli swoją ofertę o produkty z nazwą PLM. Nie dziwi więc sytuacja, kiedy w rozmowie z Klientem słyszy się, że właśnie wdraża PLM mówiąc o wdrożeniu programu PDM do zarządzania dokumentacją lub systemu produkcyjnego bez żadnych elastycznych powiązań z konstrukcją. Czy istnieje więc, niezależna od dostawcy idea rozwiązań PLM? Nie byłbym PoLeMistą, gdybym nie twierdził, że tak. Istnieje, i jak przystało na prawdziwą niezależność rozwiązania, nie jest powiązana z konkretnymi aplikacjami czy systemami. PLM, to nic innego jak tylko inteligentny, elastyczny sposób zarządzania informacjami, tworzonymi przy użyciu różnych narzędzi, pozwalający na ich konsolidację i bezpieczny dostęp dla uprawnionych użytkowników wraz z ze schematem realizacji zadań. Kompletne rozwiązanie PLM jest ściśle powiązane z rozwiązaniami typu CRM, SCM czy ERP i pozwala na szybką i bezbłędną synchronizację informacji, danych i zadań w tzw. środowisku rozproszonym, a więc między oddziałami czy kooperantami lub dostawcami. Jest to biznesowa definicja PLM i wbrew pierwszym odczuciom, praktycznie opisująca fundamenty PLM. Wyróżnijmy zasadnicze elementy tej definicji. Inteligentna i elastyczna konsolidacja informacji, to możliwość przechowywania w jednym miejscu powiązanych i posegregowanych informacji oraz danych. Ale to także bezpośrednie zarządzanie danymi na etapie ich tworzenia. Tym etapem w wielu przypadakach jest obszar CAx, stąd używanie terminu PLM u dostawców tych systemów. I dlatego też w dążeniu do wdrożenia sprawnie działającego i przynoszącego konkretne korzyści biznesowe rozwiązania PLM, ważny jest odpowiedni dobór systemu CAx. Zasadnicze kryteria doboru odpowiedniego systemu CAx są opisywane od pewnego czasu na łamach niniejszego czasopisma. Warto na to zwrócić uwagę, bo w systemie CAX powinno zaczynać się inteligentne i elastyczne zarządzanie informacjami.

    Gromadzenie informacji w jednym miejscu oraz ich segregowanie to obszar PDM. Stąd często PLM jest mylony z PDM, pewnie również przez zbieżność nazw. PDM to ważna część kompletnego rozwiązania PLM, ale – jak widać – nie jedyna. Dobór systemu w tym obszarze powinien opierać się o zakres możliwości dostępu do narzędzi tworzenia informacji, konfigurowania danych, tworzenia schematu przepływu zadań, zarządzania czasem realizacji projektu oraz wymiany danych poprzez intranet czy internet. Powinien to być system zapewniający pełne bezpieczeństwo dostępu do danych i informacji. Dotyczy to nie tylko dostępu samego użytkownika, ale także dostępu bezpośrednio do konkretnych danych w zależności od zmieniającej się roli użytkownika w realizowanych projektach. Kolejnym elementem charakteryzującym system PDM budujący rozwiązanie PLM jest możliwość elastycznej wymiany z innymi systemami biznesowymi, głownie ERP. Tu niekiedy pomoc oferują same systemy ERP. Stąd też PLM przy niektórych nazwach modułów systemów ERP. Jest to niewątpliwie ważne, aby cały wysiłek związany z przygotowaniem danych oraz informacji mógł być w elastyczny sposób przekazany na przykład do systemu zarządzania produkcją.

    PLM to rozwiązanie budowane niezależnie od konkretnych aplikacji czy systemów. Wymaga więc analitycznego podejścia do konkretnej sytuacji klienta. Jeśli ktoś widzi rozwój własnej firmy poprzez wdrożenie pełnowartościowego rozwiązania PLM, powinien skorzystać z doświadczenia i wiedzy konsultanta PLM oferującego budowę rozwiązania w pełnym zakresie obszarów podejmowanych przez PLM. Własne doświadczenie uczy, że tylko kompletna budowa rozwiązania PLM, nawet rozłożona na etapy, przynosi największe, wymierne korzyści biznesowe, w tym również finansowe.

    Autor: Rafał Żmijewski IBM PLM Team Leader