Wojskowy Przyszłościowy System Walki będzie wykorzystywać oprogramowanie otwarte

  Oprogramowanie otwarte połączy 18 podsystemów w sieć komunikacyjną

  PRZYSZŁOŚCIOWY System Walki zapewniłby wspólny standard komunikacyjny nawet dla 18 różnych platform, obejmując także niewielkie bezzałogowe pojazdy lądowe oraz pojazdy służące do napraw i konserwacji na polu walki

  Opracowywany przez U.S. Army Przyszłościowy System Walki (Future Combat System – FCS), sieciocentryczna technika komunikacyjna, której celem jest poprawienie orientacji żołnierzy na polu walki, jako swój “programowy kręgosłup” wykorzystywać będzie kompatybilny z Linuksem system operacyjny open source (system z otwartym dostępem do kodu źródłowego).

  General Dynamics Advanced Information Systems, koncern tworzący zintegrowany system komputerowy (Integrated Computer System – ICS) dla FCS, ogłosił w kwietniu br., że wykorzysta do tego celu LynxOS-178 kompatybilny z Linuksem, opracowany przez LynuxWorks Inc.

   Wiadomość ta jest chyba najbardziej jaskrawym przykładem rosnącej akceptacji oprogramowania open source w świecie elektroniki zagnieżdżonej.

  – Twórcy systemów wojskowych, zwłaszcza systemów, w przypadku których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, mieli w przeszłości powody, by nie używać oprogramowania niestandardowego – mówi Inder Singh, główny dyrektor i prezes LynuxWorks. – Ale ponieważ w tym przypadku w grę wchodzi tak duża ilość oprogramowania i jest to tak długoterminowy projekt, zadecydowali oni, że wykorzystają w maksymalnym stopniu standardy otwarte.

  Olbrzymie przedsięwzięcie inżynieryjne, jakim jest FCS, obejmuje 18 podsystemów łączących żołnierzy i załogowe oraz bezzałogowe pojazdy naziemne i latające – takie jak czołgi i śmigłowce – w potężną, zaawansowaną platformę komunikacyjną. Ideą, jaka przyświeca temu projektowi, jest wprowadzenie na pole walki nowego sposobu orientacji sytuacyjnej i łączności, co umożliwi żołnierzom ustalenie w dowolnym momencie, gdzie znajdują się oddziały i pojazdy własne i przeciwnika.

  Takie projekty wojskowe o wysokim stopniu zabezpieczeń wymagają zwykle wysokiego poziomu dokumentacji oraz identyfikowalności kodu oprogramowania,  określanego przez różne wojskowe normy, takie jak dotycząca awioniki norma DO-178B. LynxOS-178 spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ponieważ wykorzystuje on tzw. maszyny wirtualne, czyli “partycje” oprogramowania, które pozwalają pojedynczemu mikroprocesorowi zachowywać się tak, jak gdyby było to kilka osobnych komputerów.

  Aż do niedawna oprogramowanie open source było rzadko stosowane w zabezpieczonych aplikacjach wojskowych, ale jego wielopodziałowy charakter w połączeniu z szerokim wykorzystaniem systemu Linux w niezabezpieczonych częściach systemu spowodował, że wybór LynxOS-178 na “programowy kręgosłup” FCS był logicznie uzasadniony..

  – Linuksa używa się teraz praktycznie wszędzie – zauważa Singh. – Tak wiele rzeczy powstaje w oparciu o niego, że jeśli ktoś chce mieć naprawdę otwarty system, wybiera Linux.

  Charles J. Murray