Wojciech Jędrzejczak nowym dyrektorem zarządzającym Autodesk w Polsce

    Wojciech Jędrzejczak dołączył do zespołu Autodesk w lipcu ub. roku obejmując pozycję BSD Sales & Development Manager w regionie Emerging Countries (Europa Środkowa i Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). W okresie rocznej pracy przyczynił się do ogromnego wzrostu popularności rozwiązań Autodesk dla architektury i budownictwa w tym regionie.

    Wcześniej, przez ponad 14 lat, był również związany z branżą CAD/CAM m.in. pełniąc w latach 1999 – 2005 funkcję Prezesa Zarządu firmy Aplikom 2001 sp. z o.o. – autoryzowanego Centrum Systemowego Autodesk.

    Wojciech Jędrzejczak ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki  Łódzkiej. Uczestniczył w wielu kursach podyplomowych z zakresu zarządzania, w tym „Technology Commercialization Assessment Workshops” organizowanym w ramach programu offsetowego przez University of Texas