Wiek transferu technologii

  Drugą połowę XX wieku znamionował wyścig zbrojeń. Rywalizujące wielkie mocarstwa strzegły swoich wynalazków i nowych technologii, dopuszczając je w niewielkim stopniu do stosowania w sferze życia publicznego (cywilnego). Koniec XX wieku, to coraz bardziej postępująca globalizacja Świata i związany z tym przepływ kapitałów finansowych. W ślad za nimi rozpoczął się proces przyśpieszonej transformacji technologii i alokacji produkcji.

  Przykładem zastosowania rozwiązań stworzonych dla celów militarnych do powszechnego użytku przez ludność całego Świata, jest przykład amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONAS, które udostępniły swoje satelity do korzystania przez ludzi z różnych państw Świata. Zainspirowało to Unię Europejską do rozpoczęcia budowy globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS Galileo do celów cywilnych, w tym do zaprojektowania światowego systemu ratownictwa oraz obsługi i kontroli administracji publicznej. Odbywa się to w porozumieniu zarówno z Amerykanami jak i Rosjanami, co świadczy o współpracy różnych państw rywalizujących dotychczas ze sobą. Raport specjalny, dotyczący systemu nawigacyjnego Galileo, przedstawia nie tylko aspekt techniczny projektu i jego historię, ale jest przykładem współpracy między krajami oraz tworzenia systemu dostępnego dla wszystkich państw i ludności całego Świata.

  Przykłady transferów nowych technologii między poszczególnymi krajami i kontynentami oraz przykłady umiejętności ich zastosowania (wdrożenia) przez kraje i firmy „importujące”, będziemy konsekwentnie popularyzowali na łamach Design News Polska, w tym w szczególności przykłady dotyczące Polski. Dzięki nim zasypuje się przepaść cywilizacyjną (techniczną) pomiędzy narodami, o różnym rozwoju cywilizacji technicznej.

  Wprowadzamy także nowy dział przedstawiający młode polskie talenty projektowe. W bieżącym numerze student Politechniki Białostockiej opisuje własny projekt roweru, o nazwie „Dubike”, o dość unikalnej konstrukcji.

  W dziale „Green Design” przedstawiamy kolejne przykłady nowatorskich rozwiązań w dziedzinie motoryzacji, w których uwzględniono zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym. Temat ten będziemy kontynuowali również w następnym numerze Design News Polska, na przykładzie zastosowania w Polsce rozwiązań hybrydowych w autobusach i – w dodatku – wprowadzonych dzięki transferowi najnowocześniejszych i sprawdzonych technologii.

  Tematem odnoszącym się do rozwiązań „ekologicznych” w konstrukcji jest taki sposób konstruowania, aby po rozłożeniu danego podzespołu na części można je w jak największej ilości odesłać do recyklingu. O tym piszemy w artykule pt. „Tak zaprojektować, by wygodnie zdemontować”.

  O ważności planowania i dotrzymywania terminów dostaw części, bez względu na ich wielkość, i jaki wpływ może mieć planowanie na ostateczny termin dostawy samolotu, obrazujemy na przykładzie projektu Boeinga 787 „Dreamlinera”.

  Jak zwykle w dziale „Wydarzenia” przedstawiamy interesujące ciekawostki oraz planowane w najbliższym czasie imprezy dotyczące rozwoju technologii.

  Zapraszam do lektury

  inż. Krzysztof Ziemkiewicz

  redaktor naczelny

  Design News Polska