Węzły wiedzy to kluczowe dla Unii przedsięwzięcie

Idea Wspólnot Wiedzy i Innowacji to najpoważniejsze przedsięwzięcie w Europie w dziedzinie nowych technologii i współdziałania nauki z przemysłem – mówi o węzłach przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek.

Jak zaznacza polskim realizatorom tego wielkiego przedsięwzięcia – zwłaszcza Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, należą się gratulacje. Zarazem dodaje, że przed wykonawcami tego zadania stoją naprawdę wielkie wyzwania.

Do najważniejszych należą kwestia, jak w pełni włączyć największe firmy krajowe i zagraniczne w tworzenie projektów, ich współrealizację i bieżące wprowadzanie w życie gospodarcze. Innowacyjne projekty Wspólnot wiedzy i innowacji będą bowiem wdrażane bezpośrednio do praktyki przemysłowej, co jest etapem najtrudniejszym, ale też przynoszącym największe korzyści. Polska energetyka może dzięki temu dokonać skoku technologicznego w trakcie trwającej dekady.