Technologie Ericssona unowocześnią sieć Polkomtela

Polkomtel, operator sieci Plus, podpisał umowę ramową z firmą Ericsson. Ma ona umożliwić unowocześnienie istniejącej sieci 3G/HSPA oraz pozwolić na rozszerzenie zasięgu sieci 3G w północnej i zachodniej Polsce.

W wyniku poczynionych inwestycji obecni i nowi klienci sieci Plus uzyskają dostęp do usług szybkiej mobilnej transmisji danych. Trzyletnia umowa obejmuje zwiększenie pojemności rozwiązań HSPA Evolution w ramach istniejącej sieci 3G dla zapewnienia prędkości do 42Mb/s, a następnie do 84Mb/s, a także usługi wsparcia. Ericsson dostarczy Polkomtel najnowsze stacje bazowe RBS 6000. Sprzęt ten umożliwi operatorowi obsługę różnych obecnie dostępnych technologii radiowych, a także zapewni łatwą migrację do przyszłych sieci 4G. Wdrażanie sieci rozpocznie się w II kw. 2010 r. i zakończy w 2012 r.