Wesołych?

  Powody do radości, satysfakcji, szczęścia. Z dobrze wykonanego zadania, z możliwości spędzenia czasu z najbliższymi, z perspektyw rysujących się w nadchodzącym roku. Dobrze by było, gdyby radości te mogły stać się udziałem wszystkich. Ale z oczywistych względów tak się nie stanie. Jakże często w szczególnym świątecznym okresie odczujemy w naszych domach brak kogoś bliskiego. I nie tylko za sprawą zdarzeń na miejscu pracy, niekoniecznie kilometr pod ziemią, chociaż taka sytuacja zyskuje inny wymiar.

  Wielokrotnie w tym roku na łamach Design News poruszaliśmy tematykę związaną z motoryzacją, w aspekcie najnowocześniejszych rozwiązań i technik wspomagających kontrolę nad ruchem pojazdów. W tym numerze poruszymy problem bezpieczeństwa – problem całościowego podejścia do niepokojącego zjawiska nasilania się wypadków drogowych. I tego, jakie kroki można podjąć w tym celu, aby najskuteczniej minimalizować ryzyko wypadków – zapobiegać sytuacjom sprzyjającym ich powstawaniu.

  Jeśli już jednak do wypadku dojdzie, trafiamy w ręce specjalistów, którzy usiłują naprawić tą niezwykle skomplikowaną konstrukcję, jaką jest nasze ciało. Te wspaniałe „serwomotory”, „strukturę nośną”, czy wreszcie „magistralę danych” narażoną na uszkodzenia. Nie są w stanie uczynić tego tylko myślą i siłą woli – a przynajmniej zdecydowana większość z nich tego nie potrafi. Muszą uciekać się do użycia specjalistycznych narzędzi. Tutaj łączy się obszar działania inżynierów konstruktorów i inżynierów ludzkich ciał. I o tym także będzie można przeczytać co nieco na łamach obecnego wydania…

  Skończyły się targi PROTECH’06, skończyło się nasze seminarium, przyjęte przez Państwa bardzo ciepło. Napawa to nas optymizmem i daje energię do podjęcia takiego organizacyjnego wysiłku raz jeszcze – w przyszłym roku. W nowym miejscu, w podobnej formule łączącej targi i seminaria w jedno, z podobną ideą – dania wszystkim zainteresowanym możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami obszarów technologii i produkcji, stworzenia okazji do wymiany myśli i poglądów i podobnie jak w tym roku – zawarcia umów handlowych….

  Ale niech znaczenie tego wszystkiego, o czym wspomniałem, nie przysłoni wartości tych kilku niezwykłych dni, które mimo towarzyszącego im zgiełku krzykliwych reklam i promocji, i coraz skuteczniejszych prób skomercjalizowania – dają nam okazję do spędzenia kilku chwil w oderwaniu od prozy codziennego życia. Święta Bożego Narodzenia to coś więcej niż targi. Czy będą wesołe, czy będą szczęśliwe i w radosnym gronie – zależy jednak przede wszystkim od nas samych…

  Zdrowych, Wesołych i zarazem Spokojnych

  Świąt Bożego Narodzenia

  spędzonych w gronie najbliższych

  życzy Państwu w imieniu całego zespołu redakcyjnego

   

  Maciej Stanisławski