V Forum ProCAx

  V Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”, Kazimierz Dolny, 14–17 września 2006

  V Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” odbędzie się w Kazimierzu Dolnym i podobnie jak w latach poprzednich służyć będzie wymianie informacji i doświadczeń w zakresie rozwoju, wdrażania i eksploatacji komputerowych systemów wspomagania prac inżynierskich. Zapraszamy inżynierów pracujących w przemyśle, szkołach wyższych i średnich, specjalistów w zakresie CAx do aktywnego udziału w obradach naszego Forum.

  • Sesje plenarne

  1. Narzędzia internetowe w projektowaniu, Jerzy WRÓBEL– Politechnika Warszawska;

  2. Rola wirtualnego prototypowania w projektowaniu i eksploatacji konstrukcji, Tadeusz UHL – AGH i EC-Engineering Kraków;

  3. Przebieg procesu projektowania tramwaju – case study, Andrzej Tomasz RUDKIEWICZ – NC Art. Warszawa;

  4. Obiektowo zorientowane projektowanie reduktorów, Józef DREWNIAK – ATH Bielsko Biała;

  5. Projektowanie instalacji przemysłowych z zastosowaniem systemów CAD Sylwester KOPEĆ – PROZAP Puławy.

  • Sesje panelowe

  1. Wzornictwo przemysłowe jako element kreowania nowych produktów, Michał STEFANOWSKI, Wojciech WYBIERALSKI, Wojciech MAŁOLEPSZY – Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP Warszawa;

  2. Digitalizacja na potrzeby modelowania geometrycznego, Marek WYLEŻOŁ – Pol. Śląska, Jan BIS, Paweł PŁATEK– WAT, Anna GĘBARSKA,

  Marcin BĄCZYK Paweł BOLEWICKI– Smarttech Łomianki;

  3. Projektowanie form przemysłowych – koncepcja i wizualizacja, Andrzej Tomasz RUDKIEWICZ – NC Art Warszawa;

  4. Projektowanie form wtryskowych, Adam BUDZYŃSKI, Wojciech BIENIASZEWSKI, Michał BACHAN, Szymon KOŚCIANOWSKI – ATR Bydgoszcz.

  • Wystąpienia firmowe

  1. Wykorzystanie aplikacji z rodziny BricsCad do kompleksowego tworzenia projektów wielobranżowych, Rafał ADAMIAK– BricsCad Polska;

  2. Proces projektowo – inwestycyjny z wykorzystaniem wspomagania komputerowego narzędziami BricsCad, zespół BricsCad Polska;

  3. Zasady programowania, tworzenie postprocesorów, symulacja (frezarki – obróbka

  4-5 osiowa Simultaneous, centra tokarsko– frezerskie -12 osi), Krzysztof AUGUSTYN – NICOM Computers Rzeszów;

  4. Wydruk 3D – od danych CAD do modelu fizycznego, zespół Car Technology Kraków;

  • Warsztaty systemów CAx

  Kontakt z organizatorami: Stowarzyszenie ProCAx, 02– 520 Warszawa, ul. Wiśniowa 56 Jan BIS, e-mail: janbis@educax.net, kom. 0608 624 368 Stefan TOMASZEK, e-mail: sto@simr.pw.edu.pl, kom. 0606 986 703