Podsumowanie studiów ESoCAET

  W okresie od 12 maja do 3 czerwca odbyło się pierwsze studium w ramach prestiżowych europejskich studiów ESoCAET. Firma MESco jako partner programu ESoCAET zorganizowała jeden z modułów (Solid Mechanics and Heat Transfer) w Polsce

  Studia organizowane przez niemiecką firmę CADFEM oraz jej europejskich partnerów są dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. We wrześniu 2005 roku ruszył pierwszy semestr 2 letnich studiów na dwóch niemieckich uczelniach: Ingolstadt oraz Landshut. Wybór modułu oraz zawartość merytoryczna została ustalona na podstawie przeprowadzonych badań zapotrzebowania rynku. Zajęcia odbywały się w sesjach dwudniowych (piąteksobota) w Warszawie.

  Polska część ESoCAET cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przemysłu, jak i środowisk naukowych. Uczestnikami byli pracownicy takich firm, jak: Adal, Delphi, Instytut Lotnictwa oraz uczelni: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego.

  Wykłady prowadzone były przez profesorów Tadeusza Burczyńskiego oraz Ryszarda Białeckiego (prof. Białecki prowadzi także zajęcia na studiach ESoCAET w Niemczech). Ćwiczenia były prowadzone przez doświadczonych pracowników z firmy MESco.

  Bazując na sukcesie pilotażowego programu, została podjęta decyzja o kontynuowaniu zajęć w cyklu corocznym. W dalszej perspektywie planowane jest dodanie kolejnych modułów i przekształcenie studium w studia podyplomowe na jednej z polskich uczelni.

  Więcej informacji na www.esocaet.com

  oraz na www.mesco.com.pl