Technika, którą łatwo zastosować – CZUJNIKI PRZEPŁYWU ZAMIAST CZUJNIKÓW CIŚNIENIA

  Czujniki przepływowe MEMS stanowią alternatywę dla czujników ciśnienia w zastosowaniach typu „weź i przenieś” (pick-and-place)

  Wykrywanie niewłaściwego działania w operacjach typu „pickand- place” było w przeszłości dobrym zastosowaniem dla czujników ciśnieniowych. Jedna dysza typu „pick-and-place” zazwyczaj wykorzystuje trzy zawory, jeden do uchwycenia przedmiotu, jeden do usunięcia przedmiotu oraz jeden do okresowego oczyszczania dyszy. Czujnik ciśnieniowy wykrywa wzrost podciśnienia w momencie uchwycenia przedmiotu. W przypadku wystąpienia niewłaściwej obsługi podciśnienie pozostaje na niskim poziomie, ponieważ dysza jest otwarta. W wyniku coraz mniejszego rozmiaru i zwiększonej gęstości montażu na płytkach obwodu drukowanego zastosowanie mniejszej średnicy dyszy i krótszego czasu taktu powoduje mniejsze zmiany ciśnienia. W konsekwencji wykrywanie zmian za pomocą czujnika ciśnienia staje się coraz trudniejsze.

  PODĄŻAJĄC Z NURTEM…   Czujniki przepływu wykrywają niewłaściwe działanie w różnej ilości zaworów wykorzystywanych w zastosowaniach typu „pick-and-place”.

  Czujniki przepływu w przeciwieństwie do czujników ciśnienia są w stanie wykryć rzeczywisty przepływ przez dyszę. Wykrywanie przepływu przez dyszę zapewnia wyższą czułość oraz szybszą reakcję aniżeli metoda wyczuwania ciśnienia, stwierdza Donna Sandfox, kierownik produktu, czujników MEMS firmy Omron Electronic Components. Czujnik przepływu umiejscowiony bardzo blisko dyszy zapewnia szybką reakcję o wyższym poziomie czułości bez względu na rozmiar dyszy. Aby czujnik przepływu mógł zbliżyć się wystarczająco blisko, musi być on bardzo cienki.

  Jednokierunkowy czujnik przepływu MEMS D6F-03 firmy Omron mierzący 16,8 x 8 x 36,6 mm przeznaczony jest zarówno do tego zastosowania, jak i również do innych aplikacji związanych z wyczuwaniem przepływu, które wymagają cienkiego czujnika. Urządzenie MEMS jest termoelektrycznym elementem, który przetwarza energię cieplną w energię elektryczną. Czujnik ten, który ma możliwości pomiaru natężenia przepływu powietrza do 3 l/m z dokładnością ±5 procent pełnej skali, dostarcza analogowy sygnał wyjściowy dc od 1 do 5 V i działa przy napięciu zasilania w przedziale 10,8 do 26,4 V dc. Dzięki temu, że czujnik ten pobiera maksymalnie tylko 15 mA, posiada on stabilną wydajność oraz możliwość pracy w przedziale temperaturowym od 0° do 50° C.

  W tym zastosowaniu typu „pick-and-place” czujniki przepływu zapewniają wykrywanie zatkania dyszy i strumienia dmuchu z dyszy. Inne zastosowania cienkiego czujnika przepływu zawierają detekcję nieszczelności, spektroskopię, kontrolery masowego natężenia przepływu, sprzęt testowy oraz ogniwa paliwowe.