Symkom & Fluent 2005

    21 października 2005 r. odbyło się w hotelu Westin w Warszawie coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania CFD firmy Fluent Inc. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób, reprezentujących kilkadziesiąt instytucji akademickich i firmy z wiodących sektorów przemysłu.

    Seminarium było dobrą okazją, aby dowiedzieć się, w jakim kierunku będą rozwijane produkty firmy Fluent: preprocesor Gambit, Tgrid oraz solver Fluent. Była to też okazja, aby użytkownicy systemów Fluent z przemysłu oraz środowisk akademickich mogli podzielić się własnymi doświadczeniami poprzez prezentacje wyników i bezpośrednie rozmowy.

    Organizatorem seminarium był Symkom – przedstawiciel firmy Fluent Inc. w Polsce. Przyszłoroczne seminarium odbędzie się w dziesiątym roku działalności firmy Symkom na polskim rynku.

    www.fluent.com, www.symkom.pl