Sukces Mitsubishi Electric

Podczas tegorocznych targów Amper 2008, odbywających się w Pradze, Republika Czeska, firma Mitsubishi Electric otrzymała prestiżową nagrodę GOLD AMPER za Zintegrowany System Sterowania iQ. Nagroda została przyznana przez specjalną komisję, składającą się z 6-ciu przedstawicieli czołowych uczelni technicznych w Czechach. Profesorowie uznali Platformę iQ za najbardziej innowacyjny produkt w dziedzinie automatyki. Zintegrowany System Sterowania iQ to ogromny krok do przodu w technologii automatyzacji produkcji, spełniający wszystkie oczekiwania dzisiejszych wytwórców, takie jak: zwiększenie wydajności, podniesienie jakości produktu, minimalizacja kosztów związanych z rozruchem, konfiguracją jak i przestrajaniem linii produkcyjnych. Dzięki wzmocnionej współpracy pomiędzy urządzeniami sterowania, które są wykorzystywane w zakładzie wytwórczym, platforma iQ optymalizuje pracę linii produkcyjnych. Nagrodzona koncepcja znajduję zastosowanie w wielu nowych dziedzinach, i jest odpowiednia dla każdej wielkości przedsiębiorstwa.

Na zdjęciu:

Makoto Kato,

Takashi Kawamura,

Jirina Jancikova,

Petr Balajka,

Thomas Droth