Specjalne przenośniki dla specjalnych produktów

  W miarę, jak artykuły przemysłowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, to samo dzieje się z systemami przenośników, przenoszących produkty po hali produkcyjnej. Te zaawansowane technicznie modele posiadają usprawnienia w systemach napędowych, sterowaniu i podzespołach mechanicznych, które pozwalają im przenosić kosztowne, delikatne lub podatne na zanieczyszczenie artykuły. Na przykład, firma Bosch-Rexroth zaprezentowała nowy system przenośnikowy przeznaczony do produkcji ogniw słonecznych.

  Produkcja ogniw słonecznych przeżywa teraz gwałtowny wzrost i okazało się, że nie ma norm dotyczących organizacji gniazd produkcyjnych – stwierdza Kevin Gingerich, dyrektor ds. marketingu na Wydziale Ruchu Prostoliniowego i Technologii Montażowych w firmie Bosch- Rexroth.

  I w tym właśnie miejscu wkracza do akcji nowy przenośnik TSsolar. Bazuje on na modularnych przenośnikach TS Conveyorsi i zawiera modyfikacje, których przeznaczeniem jest ochrona delikatnych, płytkowych i cienkowarstwowych ogniw słonecznych w miarę, jak przechodzą one kolejne fazy procesów produkcyjnych.

  Nowy przenośnik TSsolar firmy Bosch- Rexroth skonstruowano specjalnie do transportu delikatnych paneli ogniw słonecznych, gdy przechodzą one kolejne fazy procesu produkcyjnego.

  Jak twierdzi Gingerich, modyfikacje przenośnika obejmują udoskonalenie serwomechanizmów, które mogą lepiej spełniać wymagania dotyczące kontrolowanego zwiększania i zmniejszania prędkości przesuwu paneli. Każdy segment TSsolar dysponuje własnym napędem, a wszystkie napędy pracują w sposób skoordynowany, by ułatwić bezkolizyjny przesuw większej liczby paneli na linii produkcyjnej.

  TSsolar jest także w stanie znieść wysokie temperatury rozgrzanych płyt szklanych, związanych z produkcją ogniw słonecznych. Gingerich twierdzi, że przenośniki mają opcję wysokotemperaturową, która umożliwia pasom wytrzymywanie temperatur do 200° C.

  Kolejny ukłon w stronę wymagań związanych z produkcją ogniw słonecznych to ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz środki ochrony standardów czystości – takie jak powlekane pasy, które nie potrzebują zewnętrznego smarowania. Środki te umożliwiają przenośnikowi TSsolar spełnienie wymagań norm ISO 14644 dla pomieszczeń czystych klasy 6.