SolidWorks Sustainability

  Świadomość zagadnień ochrony środowiska w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym czynnikiem mającym  duży wpływ na sposoby wytwarzania. Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na to w jaki sposób produkty oddziaływają na środowisko naturalne. Często chcą oni wiedzieć w jaki sposób detal został wytworzony i z jakich materiałów, oraz to czy da się go przetworzyć po zużyciu. Producenci z kolei starają się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom uwzględniając wszystko to podczas procesu produkcji a co się z tym wiąże już podczas etapu projektowania.

  Co to oznacza dla Ciebie?

  Jako inżynier czy projektant możesz projektować tak, aby Twoje produkty były wytwarzane w sposób przyjazny dla otaczającego nas świata.  W tym miejscu należało by zadać pytanie jak to zrobić? Wielu projektantów nie zna oceny cyklu życia LCA  (Life Cycle Assessment). Jednym z głównych założeń techniki LCA jest dążenie do wykazania wszystkich czynników, mających potencjalny wpływ na środowisko i związanych z danym produktem. Określenie produkt może oznaczać zarówno dany wyrób, cały proces produkcji lub użytkowania wyrobu, jak i usługę. Może się wydawać, że proces ten jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Rękę ku projektantom wyciągnęli twórcy SolidWorks dając do dyspozycji narzędzie SolidWorks Sustainability, dzięki niemu mamy do wykorzystania wbudowane środowisko pozwalające podejmować bardziej świadome decyzje co do wyboru materiałów użytych w projekcie.

  Sustainability

  Dostępne są dwa produkty:

  SolidWorks SustainabilityXpress

  Obsługuje dokumenty części (tylko obiekty bryłowe) i jest zawarty w oprogramowaniu jako integralna część SolidWorks.

  SolidWorks Sustainability

  Obsługuje części (tylko obiekty bryłowe) i złożenia. Dostępny jako oddzielny produkt. Inne funkcje obejmują obsługę konfiguracji, rozszerzone raportowanie oraz rozszerzone opcje oddziaływania na środowisko.

  Ocena cyklu życiowego

  Dzięki zintegrowaniu oceny cyklu życiowego (LCA) w procesie projektowania, można sprawdzić w jaki sposób decyzje dotyczące materiałów, technologii i lokalizacji (miejsc produkcji i miejsc używania części) wpływają na oddziaływanie projektu na środowisko. Użytkownik określa różne parametry wykorzystywane przez aplikację SolidWorks Sustainability do wykonania rozległego oszacowania wszystkich kroków w cyklu życiowym projektu.

   

   

  Ocena cyklu życiowego obejmuje:

  • Wydobycie rudy z ziemi

  • Przetwarzanie materiałów

  • Produkcję części

  • Złożenie

  • Użytkowanie produktu przez klienta końcowego

  • Koniec żywotności – składowanie na wysypisku śmieci, recykling oraz spalanie

  • Wszelki transport występujący pomiędzy poszczególnymi etapami oraz w ramach każdego z etapów.

  Czynniki oddziaływania na środowisko

  SolidWorks Sustainability szacuje wszystkie etapy cyklu życiowego w oparciu o dane wejściowe dla materiału, produkcji oraz lokalizacji. SolidWorks Sustainability rozdziela wyniki na czynniki oddziaływania na środowisko, które następnie mierzy i sumuje.

  Emisja węgla

  Do atmosfery uwalniany jest dwutlenek węgla oraz związki równoważne, takie jak tlenek węgla i metan, prowadząc do globalnego ocieplenia.

  Zużyta energia

  Wszystkie formy energii zużyte w całym cyklu życiowym produktu.

  Zakwaszenie powietrza

  Zanieczyszczenie powietrza wynikające głównie ze spalania paliw kopalnych, prowadzące w efekcie do kwaśnych deszczy.

  Eutrofizacja wody

  Zanieczyszczenie przez nawozy, które spływają rzekami do wód przybrzeżnych, prowadząc do zakwitu alg, a w efekcie do eksterminacji wszelkiego życia morskiego w pewnych obszarach przybrzeżnych.

  SolidWorks Sustainability podaje informacje zwrotne dotyczące powyższych czynników,  które są aktualizowane dynamicznie wraz z wprowadzanymi zmianami. Można generować dostosowywane raporty w celu udostępniania wyników.

   

  Co to oznacza dla Twojej firmy? 

  Jako producent powinieneś produkować swoje wyroby tak, aby były one przyjazne środowisku naturalnemu. SolidWorks Sustainability jest narzędziem, które może Ci w tym pomóc. Konsumenci będą coraz częściej wybierać te produkty, które są zgodne z obowiązującymi trendami ochrony otaczającego nas świata. Zatem korzystanie z informacji, jakie daje SolidWorks Sustainability o cyklu życia LCA już na etapie projektowania, pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze firmy, które wydawane są na ocenę trwałości oraz przeprojektowywanie wytwarzanych produktów. Pozwoli też pozyskać jeszcze większe rzesze zadowolonych klientów.