SolidWorks 2009 przedstawia SolidWorks Enterprise PDM 2009

Dassault Systemes SolidWorks prezentuje nową wersję SolidWorks Enterprise PDM 2009. W wersji tej wprowadzono większą integrację z SolidWorks 3D CAD, zarządzanie danymi, zorientowanie na produkt oraz ulepszono funkcjonalność biblioteki materiałów.

SolidWorks Enterprise PDM 2009 jest przygotowany szczególnie dla firm o strukturze rozproszonej, posiadających oddziały w wielu krajach, gdzie ważny jest automatyczny przepływ pracy jak i wysoka funkcjonalność baz danych Microsoft SQL Server. SolidWorks Enterprise PDM 2009 jest całkowicie zintegrowany z Microsoft Windows Explorer.

Pogłębiona integracja programów SolidWorks

Dzięki głębszej integracji z SolidWorks użytkownicy SolidWorks Enterprise PDM 2009 otrzymują dostęp do możliwości PDM bezpośrednio z interfejsu programu CAD, włącznie z poleceniami „Zmień stan” oraz „Gdzie użyto”. W nowej zakładce podglądu wyświetla się miniatura części wraz ze szczegółowymi danymi o wersji oszczędzając użytkownikowi czas otwierania plików i sprawdzania ich właściwości. Projektant może porównać dwa dowolne dokumenty w SolidWorks Enterprise PDM 2009 bezpośrednio z SolidWorks 2009. Kolejną nową cechą integracji jest możliwość check-out’u plików tylko do odczytu w trakcie pracy poprzez kliknięcie „Tak” gdy wyskoczy okienko zapytania. Gdy pliki są w stanie „checked-in”, wówczas rysunki SolidWorks zostają automatycznie dołączane do części i złożeń 3D.

Nowa funkcjonalność biblioteki materiałów

DS SolidWorks niezwykle mocno zaangażował funkcjonalność biblioteki materiałów (BOM) dla zwiększenia wydajności i elastyczności, wybiegających poza ramy firm inżynierskich. Przykładowo biblioteki materiałów definiowane przez użytkownika na potrzebę rysunku czy złożenia w SolidWorks CAD są teraz przekazywane bez zmian do SolidWorks Enterprise PDM 2009. Biblioteki o nadanych nazwach, które stosowane są poza firmami inżynierskimi, teraz skojarzone zostają ze złożeniami SolidWorks. Oznacza to, że kiedy projektant zmieni część, biblioteka zostaje automatycznie uaktualniona. Dodatkowo biblioteki te mogą teraz być wyeksportowane do pliku XML dla szybszego i dokładniejszego przepływu danych do systemu planowania zasobów ERP.

PDM zorientowane na produkt

Pomimo, iż tradycyjnie PDM zorientowany jest na zarządzanie plikami części i złożeń, nowe podejście otwiera drogę pomiędzy inżynierią a sprzedażą/finansami/systemami ERP, które są zorientowane na produkt. Dziedziny te zajmują się nie tylko częściami zamodelowanymi w programie CAD, lecz także wszystkimi elementami, które firma musi dodatkowo zamówić, aby powstał produkt końcowy. Naprzeciw temu wychodzi nowa funkcjonalność SolidWorks Enterprise PDM 2009 w postaci Item Explorer – przeglądarki elementów – która pozwala na ręczne dodanie potrzebnych części, jak również poprzez „przeciągnij i upuść” wprost z programów CAD nie związanych z SolidWorks. Item Explorer jest zintegrowany z systemami ERP bazując na eksporcie XML.

Aby zobaczyć pełną listę ulepszeń SolidWorks Enterprise PDM 2009, zapraszamy na stronę:www.solidworks.com/sw/products/data-management-software-pdm.htm