SMS-y od serca

  Na odbywającej się w listopadzie 2004 r. w Warszawie konferencji „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ – opieka medyczna i farmaceutyczna a systemy kompensacji zakłóceń” zaprezentowano oparty na technologii GPRS system MOBICARD służący do zdalnego monitorowania pracy serca pacjentów.

  O ile pod koniec 2001 r. ludność Polski wynosiła 38,63 mln., to według danych Narodowego Spisu Powszechnego 20 maja 2002 r. w Polsce mieszkało 38,3 mln. osób. Od roku 1999 po raz pierwszy w powojennej historii Polski zanotowano stały spadek liczby mieszkańców.

  Analiza danych o umieralności mieszkańców Polski pozwala na stwierdzenie, że stan zdrowia ludności po roku 1991 systematycznie poprawia się, ale w stopniu niewystarczającym. Według danych Państwowego Zakładu Higieny przeciętna długość życia w Polsce w 2001 r. wynosiła dla mężczyzn 70,2 lat, a dla kobiet 78,4 lat. I choć od 1991 roku długość życia Polaków zwiększyła się o kilka lat, to w stosunku do przeciętnej w krajach Unii Europejskiej jest wyraźnie krótsza.

  Najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia. W 2001 roku były one przyczyną 47,9% wszystkich zgonów (42,9% zgonów mężczyzn i 53,5% zgonów kobiet). W roku tym z powodu chorób układu krążenia zmarło w Polsce 173 809 osób, co oznacza 449,8 na każde 100 tys. mieszkańców. Gdyby w Polsce w roku 2001 natężenie umieralności z powodu chorób układu krążenia w poszczególnych grupach wiekowych było takie jak przeciętnie w krajach UE, zmarłoby w naszym kraju o około 72 tys. osób mniej.

  Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy wciąż uznaje się zbyt późną i niedostateczną diagnostykę pacjentów. W rozwiązaniu tej sytuacji może pomóc nowoczesny, oparty na technologii GPRS system MOBICARD. Zestaw MOBICARD jest systemem telemetrycznym, służącym do zdalnego monitorowania pracy serca pacjentów, przeznaczonym do wielorakich zastosowań. System służyć może między innymi do:

  •  diagnostyki nieograniczonej w czasie, umożliwiającej wychwycenie sporadycznych zaburzeń,
  •  wielodniowego nadzoru pooperacyjnego przy względnie dużej swobodzie pacjenta,
  •  nadzoru kardiologicznego osób z grup wysokiego ryzyka, prowadzących aktywny tryb życia.

  Idea Systemu MOBICARD polega na ciągłej transmisji informacji o częstości akcji serca pacjenta do centrum diagnostycznego za pomocą modułu EKG połączonego z telefonem GSM. W przypadku braku zasięgu sieci komórkowej krytyczne odcinki zapisywane są w pamięci, a gdy tylko połączenie z centrum diagnostycznym zostanie przywrócone, następuje przesłanie zawartości pamięci i powiadomienie dyżurującego lekarza.

  System umożliwia monitorowanie wielu pacjentów jednocześnie, a liczba obserwowanych pacjentów zależy jedynie od liczebności personelu i jakości zastosowanego sprzętu komputerowego. Na jednym monitorze można wyświetlić do 8 paneli obrazujących parametry życiowe poszczególnych pacjentów. Centrum posiada bazę danych, dokonującą archiwizacji wszystkich odebranych przebiegów. Do największych zalet systemu MOBICARD należą uproszczona do minimum obsługa ze strony pacjenta oraz niskie koszty eksploatacji systemu. Ponadto system ten zapewnia m.in.:

  •  odbiór sygnałów EKG za pomocą 3 lub 5 elektrod,
  •  ciągłą transmisję informacji o częstości akcji serca,
  •  inicjowanie sygnałów EKG ze strony pacjenta lub centrum diagnostycznego i natychmiastowy kontakt telefoniczny lekarza z pacjentem, u którego wystąpiły zaburzenia pracy serca,
  •  w przypadku transmisji inicjowanej przez pacjenta – wypis z pamięci około 1,5 minuty przebiegów sprzed wciśnięcia przycisku do 1,5 minuty po wciśnięciu,
  •  dokonywanie przez moduł EKG pewnych elementów analizy i automatyczne uruchamianie transmisji w przypadku wykrycia określonych zaburzeń,
  •  rozbudowaną archiwizację transmitowanych przebiegów,
  •  awaryjne powiadamianie centrum diagnostycznego o niemożności nawiązania połączenia umożliwiającego transmisję.

  www.igel.pl

  www.egospodarka.pl