Siemens PLM Software przedstawia HD-PLM

Siemens PLM Software przedstawia zręby nowej technologii, która odkrywa nowy sposób podejmowania decyzji w cyklu życia produktu

Nowa  technologia PLM-HD (High Definition Product Lifecycle Management)  wprowadzana do  wszystkich głównych produktów  Siemens PLM Software dla przedsiębiorstw, by umożliwić zespołom zamianę danych w wiedzę, szybsze podejmowanie decyzji i zwiększenie innowacyjności

 

Siemens PLM Software przedstawiło ramy nowej technologii HD-PLM (High Definition PLM), która umożliwi podejmowanie lepszych, opartych na wiedzy i doświadczeniu, bardziej wydajnych decyzji dotyczących cyklu życia produktu.

Zaprezentowany na Wystawie Światowej Szanghaj Chiny 2010 (Expo 2010), HD-PLM odkrywa nowy sposób podejmowania decyzji między domenami (między różnymi departamentami firmy) przez połączenie użytkowników z odpowiednimi ludźmi, narzędziami i dokładnymi informacjami związanymi z produktem potrzebnymi do inteligentnej oceny alternatywnych decyzji. Doświadczenie użytkowników – dostępne dzięki szerokiej gamie obsługiwanych urządzeń – będzie zindywidualizowane poprzez aktywne wprowadzenie ich w cyfrowy kontekst odpowiedni do ich roli. HD-PLM będzie aktywnie pomagać użytkownikom w ramach współpracy w procesie podejmowania decyzji, a informacje będą wyjaśniane i zamieniane w wiedzę dzięki intuicyjnej prezentacji wizualnej. Wreszcie, HD-PLM pomoże użytkownikom sprawdzić poprawność decyzji w konfrontacji z najlepszymi praktykami firmy odpowiednimi dla danego zadania.

Wykorzystać dane; dodać znaczenie; tworzyć wiedzę; ułatwić zrozumienie

W dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym globalnym środowisku nasila się presja na firmy, by dostarczały innowacyjne, wysokiej jakości produkty na rynek szybciej niż dotychczas. Wymaga to od różnych osób z różnych działów firmy podejmowania setek lub nawet tysięcy kluczowych decyzji w całym cyklu życia produktu. Jakość i szybkość tych decyzji mogą mieć ogromny wpływ na sukces rynkowy produktu. Jednak każda decyzja może być oparta na rozległym i stale się powiększającym uniwersum danych cyfrowych przechowywanych w różnych formatach i pochodzących z wielu różnych źródeł. Fakt, że wiele decyzji związanych z produktem opiera się na licznych dziedzinach doświadczenia, które może być rozproszone na całym świecie, czyni to wyzwanie jeszcze bardziej złożonym.

Technologia HD-PLM ma na celu skuteczną zamianę tego olbrzymiego, szeroko rozpowszechnionego i różnorodnego zbioru danych na wiedzę poprzez ściśle zintegrowany zestaw rozwiązań, który przeniknie całe portfolio aplikacji dla przedsiębiorstw Siemens PLM Software. Rozwiązania te w znaczący sposób poprawią jakość podejmowania decyzji w całym cyklu życia produktu poprzez zapewnienie użytkownikom dostępu do środowiska zaawansowanej interakcji danych, które aktywnie nakłada znaczenie tym danym i prezentuje je intuicyjnie w sposób ułatwiający zrozumienie.

High definition decision making

HD-PLM opiera się na czterech podstawowych zasadach, które określają, w jaki sposób technologia pomoże użytkownikom szybciej podejmować lepsze decyzje, tak aby mogli poświęcić więcej czasu na innowację.

1. PERSONALIZACJA – Personalizacja doświadczenia użytkowników poprzez rozpoznanie kim są i przedstawianie im tylko tych informacji, których potrzebują do wykonywania swoich zadań.

2. ASYSTA – Proaktywne wsparcie użytkowników w podejmowaniu wspólnych decyzji, poprzez gromadzenie, analizę i monitorowanie informacji, powiadamianie użytkowników, gdy konieczne są działania i sugerowanie współpracownikom udzielenia pomocy w podejmowaniu decyzji.

3. WYJAŚNIANIE – prezentowanie użytkownikom “bogatych” informacji w sposób jak najbardziej intuicyjny i umożliwienie im nawigacji do powiązanych danych pochodzących z różnych dyscyplin i źródeł.

4. WALIDACJA – Sprawdzanie decyzji użytkownika z najlepszymi praktykami, przy zastosowaniu technik analitycznych do oceny decyzji alternatywnych, oraz przechwytywanie najlepszych praktyk do zastosowania w przyszłości.

System z HD-PLM będzie na przykład w stanie rozpoznać danego użytkownika, nie tylko jako operatora CAD, ale również inżyniera zajmującego się układem napędowym lub projektanta danej części i automatycznie dostosować obszar roboczy umieś czając użytkownika w kontekście właściwym do realizacji danego zadania. System będzie następnie aktywnie pomagał użytkownikowi w wypełnianiu zadań poprzez informowanie go o problemach, do których należy się odnieść, poprzez poszukiwanie istotnych informacji w celu rozpatrzenia i osób do współpracy w oparciu o wykonywaną działalność. W całym procesie, HD-PLM pomoże wyjaśniać informacje poprzez przedstawianie ich w sposób wizualnie intuicyjny i ułatwienie dostępu do dalszych szczegółowych informacji z różnych dziedzin. W końcu, dzięki technikom analitycznym, jak również ewaluacjom opartym o najlepsze praktyki danej dziedziny, firmy czy branży, decyzje mogą być potwierdzone poprzez wykorzystanie dostępnej wiedzy. W rezultacie, użytkownicy nie tylko będą mogli formułować bardziej inteligentne decyzje – w większym stopniu oparte o wiedzę, ale  też decyzje te będą podejmowane ze znacznie większą skutecznością i pewnością siebie.

Wszystkie istotne informacje niezbędne do tego procesu zostaną natychmiast dostarczone do właściwych ludzi, niezależnie od ich lokalizacji, przy użyciu szerokiej gamy obsługiwanych urządzeń, w tym inteligentnych telefonów (smartfonów)  i przenośnych komputerów osobistych. Poprzez inteligentną nawigację, integrację i nadawanie znaczenia szeroko rozproszonym zbiorom różnorodnych danych, a następnie wykorzystując najnowsze technologie w celu wydajnej pracy z danymi i ich dystrybucji w sposób wizualnie atrakcyjny, HD-PLM pomoże w budowaniu wspólnej wiedzy w organizacji i umożliwi podejmowania właściwych decyzji.

„Ludzie odczuwają fundamentalną potrzebę platformy, która stwarza okazję do współpracy i wymiany informacji w celu osiągnięcia inteligentnych decyzji, a następnie zrozumienia wpływu tych decyzji na inne zainteresowane strony”, powiedział Joe Barkai, Practice Director, Product Lifecycle Strategies, IDC Manufacturing Insights. “Rola lepszego systemu wspomagania decyzji polega na umożliwieniu ludziom ‘widzenia’ siebie, dosłownie lub wirtualnie, skutecznej komunikacji na wspólnej platformie, a następnie optymalizacji i ujednolicenia ich decyzji, tak aby zostały zaspokojone ich wzajemne potrzeby.”

W oparciu o solidne podstawy techniczne

HD-PLM zbudowane jest w oparciu o silną techniczną podbudowę firmy Siemens PLM Software określoną przez ponad 30 lat innowacji w dziedzinie oprogramowania. HD PLM rozwija się na tym fundamencie, aby dostarczyć spójne kontekstowe środowisko wspomagania decyzji w całym zintegrowanym zestawie rozwiązań PLM. Przyszłe wersje oprogramowania NX™ do cyfrowego rozwoju produktów, Teamcenter® do cyfrowego zarządzania cyklem życia i Tecnomatix® do cyfrowej produkcji stworzą spójne i intuicyjne środowisko wspomagania decyzji w całym cyklu życia produktu i w całym rozbudowanym przedsiębiorstwie. Użytkownicy tych zintegrowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw będą mieli dostęp do sieci informacji z różnych dziedzin, aby podejmować decyzje, które nie tylko są istotne dla ich pracy, ale też uwzględniają wpływ na inne dziedziny.

W oddzielnym komunikacie również ogłoszonym dzisiaj, Siemens PLM Software podkreśla jak najnowsza wersja NX współpracuje z Teamcenter, by wykorzystać zręby technologii HD-PLM.

 

“Zręby technologii HD-PLM opierają się na naszym dziedzictwie przełomowych rozwiązań, a jednocześnie przechodzą na obszary najnowocześniejszych innowacji i wykorzystują nowe oprogramowanie, sprzęt i technologie łączności “, powiedział Chuck Grindstaff, wiceprezes ds. Produktów i Chief Technology Officer, Siemens PLM Software. „HD-PLM jest technologicznym fundamentem umożliwiającym naszemu globalnemu zespołowi ds. rozwoju produktów wytworzenie wspólnego zestawu zintegrowanych narzędzi programowych, które określą, wychwycą i zestawią ogromną ilość informacji, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstw produkcyjnych, a następnie nadadzą tym danym znaczenie za pomocą spójnego, przekonującego i intuicyjnego wizualnego środowiska. Wynikiem jest wiedza się udostępniana natychmiast odpowiednim ludziom, w odpowiednim miejscu i we właściwym kontekście, by wesprzeć szybkie i inteligentne podejmowanie decyzji – czyli to, co nazywamy ‘high definition decision making’. ”