Siemens Advanced Machine Engineering usprawni proces budowania maszyn

  Siemens Advanced Machine Engineering pozwala konstruktorom maszyn na wdrożenie procesu projektowania modułowego, co niesie korzyści w postaci zwiększonej elastyczności projektu oraz możliwości ponownego wykorzystania danych. Ocena maszyny dokonywana w środowisku wirtualnym za pomocą cyfrowego bliźniaka przyczynia się do zmniejszenia liczby fizycznych prototypów.

  Mechatronic Concept Designer

  Nowe rozwiązanie Siemens dla branży maszyn przemysłowych. Advanced Machine Engineering odpowiada na wyzwania stojące przed producentami maszyn, które są związane z coraz większym stopniem złożoności konstrukcji i coraz krótszym czasem dostawy. Rozwiązanie Advanced Machine Engineering to platforma łącząca dane inżynieryjne z zakresu mechaniki, elektryki i oprogramowania, dająca inżynierom dostęp do w pełni cyfrowego prototypu lub też cyfrowego bliźniaka, który można poddawać wirtualnym testom przez cały okres trwania cyklu rozwojowego. Utworzenie tego rodzaju platformy inżynieryjnej może rozszerzyć zakres współpracy i skrócić czas opracowywania produktu, zmniejszyć ryzyko i koszty w zakresie dostaw, pozwalając tym samym na zwiększenie satysfakcji klienta płynącej z wdrożenia i instalacji produktu. 

  „Dzięki tej technologii klienci mogą dostarczać wytwarzane przez nich maszyny szybciej, stosując automatyczne rozwiązania o wyższej jakości”, mówi Thomas Strigl, kierownik ds. rozwoju działalności, EDAG Production Solutions. „Przykładowo, możliwe będzie skrócenie czasu przekazania rzeczywistej maszyny do eksploatacji o jedną trzecią”. 

  Rozwiązanie to wprowadza strategię opracowywania produktu na podstawie modułów, co umożliwia tworzenie wspólnych części i procedur w ramach rodziny produktów, definiując moduły funkcjonalne charakteryzujące się łatwością modyfikowania celem spełnienia określonych wymogów klienta i umożliwienia wprowadzania powiązanych zmian. Wdrożenie zaawansowanych multidyscyplinarnych technik może pozwolić na odejście od procesu projektowania seryjnego w kierunku procesów równoległych celem skutecznego zarządzania działaniami ukierunkowanymi na zagwarantowanie spełnienia konkretnych wymagań przez maszyny lub wręcz spełnienie oczekiwań klienta z nawiązką. Nowe rozwiązanie Siemens Advanced Machine Engineering umożliwia klientom równoległe opracowywanie produktów i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw w sposób poprawiający wstępną jakość przy montażu. Podejście to może oznaczać krótszy czas opracowania produktu, mniejsze zapasy komponentów oraz możliwość zintegrowania szerszego zakresu funkcji maszyny.

  Mechatronic Concept Designer

  Rozwiązanie Advanced Machine Engineering wykorzystuje projekt mechatroniczny, co zapewnia ramy równoległej współpracy dla obszarów mechaniki, elektryki i automatyki. Ustanawiając wspólny język pomiędzy dyscyplinami lub wprowadzając cyfrowy wątek, od najwcześniejszych etapów rozwoju produktu możliwa jest równoległa współpraca, dająca możliwość ponownego wykorzystania istniejących projektów. Na przykład: projektanci mechaniki mogą używać modeli koncepcyjnych do szczegółowego projektowania; projektanci elektryki mogą użyć danych modelu do wybrania najlepszych czujników i siłowników dla każdego urządzenia; a projektanci automatyki mogą używać systemów CAM oraz operacyjnych danych sekwencyjnych modeli do tworzenia oprogramowania. Korzystanie z tego oprogramowania może zmniejszyć liczbę fizycznych prototypów, które są niezbędne w procesie opracowywania produktu, tym samym skracając czas opracowania produktu i jego wprowadzenia na rynek. 

  Zmniejszenie liczby fizycznych prototypów oraz redukcja związanych z nimi kosztów osiągana jest poprzez korzystanie z kompletnych cyfrowych bliźniaków maszyn, które można obecnie tworzyć w celu projektowania, testowania i oddawania do eksploatacji nowych produktów. Korzystając z kompleksowych rozwiązań Siemens dla branż cyfrowych, można szybko tworzyć koncepcje projektowe, a oprogramowanie ma możliwość symulacji wpływu zmiennych, takich jak grawitacja, tarcie czy sprawność instalacji elektrycznych, płynów czy pneumatyki. Wdrażanie cyfrowych bliźniaków na rzecz wirtualnego oddawania do eksploatacji tworzy skuteczny cykl rozwoju produktów, umożliwiający przeprowadzanie testów przed faktycznym wytworzeniem produktu. Wcześniejsza identyfikacja problemów w cyklu rozwojowym może zapobiec występowaniu kosztownych opóźnień na etapie wdrażania lub później. 

  „Nowe branżowe rozwiązanie Siemens Advanced Machine Engineering może skutecznie zarządzać skomplikowanymi procesami i kontrolować koszty, jednocześnie przyśpieszając gotowość do wprowadzenia produktu na rynek oraz skracając okres nabierania wartości przez produkt”, twierdzi Rahul Garg, Globalny Dyrektor Zarządzający w Siemens PLM Software, dział Maszyny przemysłowe i sprzęt ciężki. „Dzięki korzystaniu z naszego oprogramowania firmy mogą optymalizować iteracyjne projekty systemów, a także gromadzić i ponownie wykorzystywać wiedzę i najlepsze praktyki w celu tworzenia innowacyjnego, modułowego podejścia do projektowania maszyn oraz dostarczania najbardziej zaawansowanych konstrukcji na dzisiejszym rynku”.

  Więcej informacji na temat naszych rozwiązań na rzecz branży maszyn przemysłowych i sprzętu ciężkiego znajduje się pod adresem.

  Źródło: Siemens PLM Software