Rynek tworzyw sztucznych 2006
  Przegląd oferty wybranych producentów i dostawców.
  Przykłady zastosowań.

    Rynek tworzyw sztucznych

  Podobnie jak w zeszłym roku, po tegorocznej edycji targów Plastpol zdecydowaliśmy się przygotować zestawienie, czy raczej: przegląd oferty dostawców i producentów obecnych na polskim rynku tworzyw sztucznych. Zwróciliśmy się do firm uczestniczących w targach, a otrzymane wyniki prezentujemy w poniższych zestawieniach. Ponieważ uwzględniliśmy tylko te firmy, które zdecydowały się odesłać na adres naszej redakcji wypełnione ankiety, nie możemy mówić tutaj o pełnym przeglądzie rynku. Mamy jednak nadzieję, iż zamieszczone przykłady, a także dane kontaktowe do firm biorących udział w raporcie, okażą się Państwu przydatne

  Tendencje, tendencje

  Zestawienie objęło wybrane tworzywa z oferty dziesięciu firm działających na polskim rynku, w tym jednej specjalizującej się w dodatkach dla przetwórców tworzyw. Tabela 1. (poniżej i na s. 22) przedstawia dane dotyczące oferentów, w tabeli 2. (s. 23) zamieściliśmy

  zestawienie tworzyw znajdujących się w ich ofercie. Na stronach 24–25 prezentujemy – w kolejności alfabetycznej – cechy charakterystyczne i właściwości tworzyw, a także ich dedykowane zastosowania…

  Tendencje, tendencje

  Połowę zużywanych w Europie tworzyw sztucznych stanowią poliolefiny, a ich prognozowany wzrost do 2010 r. będzie zbliżony do średniej europejskiej wartości wzrostu zużycia wszystkich tworzyw (wynoszącej 3,5 %). Następne, co do wielkości segmenty w strukturze zużycia stanowią tworzywa termoutwardzalne (wraz z poliuretanami, które stanowią w tej grupie 40%), z wielkością udziału 17% oraz polichlorek winylu (udział 14%).

  Tworzywa techniczne w dalszym ciągu stanowią mały segment (udział 4,1 %), ale ich wzrost prognozowany do 2010 r. ma wynieść 4,1% rocznie, a więc powyżej średniej. Podobnie będzie z tworzywami, takimi jak polipropylen czy polistyren – dla obu tych rodzajów tworzyw wzrost wyniesie 3,6 % rocznie. W przypadku PET wzrost będzie największy i wyniesie 5,6%, jednak wartość ta uwzględnia jedynie poli(tereftalan etylenu) wykorzystywany do produkcji opakowań. Wśród tworzyw, które będą rozwijały się nieco słabiej (poniżej średniej), najniższe wartości wzrostu – 2,5 % – prognozowane są dla polimetakrylanu metylu i dla polichlorku winylu.

  (źródło: PlasticsEurope, Rynek Tworzyw)

  Gdzie najwięcej?

  Spośród nadesłanych blisko 40 przykładów różnego rodzaju tworzyw, ponad połowa spośród nich znajduje swoje zastosowanie w motoryzacji. O tym, iż ta branża odnotowuje bardzo gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tworzywa, świadczyć mogą tendencje występujące na rynku USA: przewidywany udział rynku tworzyw wykorzystywanych we wnętrzach pojazdów wzrośnie z 1,6 mld funtów w 2001 do 1,8 w 2006, by w 2011 osiągnąć poziom 2 mld funtów; wzrost udziału tworzyw wykorzystywanych przy produkcji karoserii osiągnie wartość 0,2 mld funtów, podobnie w orzypadku elementów silnika. Największy wzrost dotyczyć będzie segmentuelementów podwozia – ponad 0,4 mld funtów (dane za Market Search Inc.).

  Tworzywa dla motoryzacji to także jedna z domen działalności koncernu General Electric. Choć może wydawać się to dziwnie, już w latach 20. ubiegłego stulecia GE zainteresowało się badaniem tworzyw. Podczas konferencji AutoEvent 2006, która miała miejsce w Poznaniu (patrz DN nr 6/2006), Derek Buckmaster prezentował najnowsze rozwiązania GE Plastics – właśnie dla przemysłu motoryzacyjnego. Mówił między innymi o elastycznym Norylu (o tworzywie tym pisaliśmy DN nr 5/2006), ale także o nowoczesnych powłokach pozwalających nie tylko zrezygnować z tradycyjnego procesu lakierowania, ale dających także możliwości łączenia barwionego matowego tworzywa z materiałami przepuszczającymi światło. Daje to możliwość „przeszklenia” fragmentów nadwozia, np. płaszczyzny dachu.

  A gdzie reszta?

  32,5% zaprezentowanych w zestawieniu tworzyw (zestawienie w tabeli na stronach 24-25) wykorzystywanych jest w branży AGD, blisko 30% – w elektrotechnice, wreszcie 15% – w medycynie.

  (JaS)