Rozmiary, a wartość…
  przepływu

  Nowe średnice w przepływomierzach umożliwiają pomiary wartości maksymalnych do 2 271 l/min.

  W celu pomiaru wyższych przepływów, firma Universal Flow Monitors Inc. dodała do swojej rodziny przepływomierzy wirowych (serii CoolPoint) rury o średnicy 7,62 cm oraz 10,16 cm. Urządzenie z rurą o przekroju 7,62 cm ma zdolność mierzenia przepływu o maksymalnej wartości 1136 l/min., a z rurą o średnicy 10,16 cm – do 2271 l/min. Podłączenie rury stanowią kołnierze ANSI 150# RF. W zastosowaniach przepływowych związanych z odprowadzaniem ciepła, opcjonalny przekaźnik temperatury dodaje możliwość monitorowania odczytów temperatury i wysyłania ich w celu wspomagania sterowania procesem.

  WSKAŹNIK przepływomierza na diodach LED o wysokości 7,5 mm dostarcza dane dotyczące przepływu z czasem reakcji 3 s oraz dane dotyczące temperatury z czasem reakcji 1,8 s do osiągnięcia 63% zmiany

  Urządzenia elektroniczne mają wyjścia prądowe 4 do 20 mA oraz pojedynczy przełącznik lub wyjście impulsowe. Konfigurowane przez użytkownika funkcje obejmują: jednostki techniczne, wybieralny stan alarmu, sygnały zadające lub wyprowadzenie impulsu oraz kierunek przepływu. Urządzenia z wyjściami zarówno przepływu, jak i temperatury, posiadają standardowe wyjście prądowe przepływu od plus 4 do 20 mA oraz sygnał zadający dla temperatury. Specyfikacja alarmu przepływu wynosi 5 procent strefy nieczułości pełnego zakresu, dokładność wynosi ±2 procent wartości końcowej zakresu, a powtarzalność ±0,25 procent. Dla temperatury, alarm wywoływany jest w zakresie ±2 procent strefy nieczułości pełnego zakresu, z dokładnością ±1 procent wartości końcowej zakresu i powtarzalnością ±0,25 procent. Maksymalne ciśnienie robocze dla każdego urządzenia wynosi 13 barów.

  Konstrukcja wirowa nie ma części ruchomych, co eliminuje potencjalne zacięcia lub osadzanie się nalotu. Urządzenia mogą mierzyć i monitorować przepływ w obwodach chłodzących (wykorzystujących czyste lub brudne ciecze o niskiej lepkości podobne do wody) wykonanych z materiałów kompatybilnych z mosiądzem, PVDF lub Vitonem. Przepływomierze przeznaczone są do pomiarów wody chłodzącej, chłodziw wodno-glikolowych oraz cieczy o niskiej lepkości w maszynach zautomatyzowanych lub związanych z robotyką.

  Randy Frank